Upisnici

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv upisnika Opis HR
Upisnik registriranih SZB na dan 30.11.2016. u csv obliku Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. Preuzmi
Upisnik registriranih SZB na dan 30.11.2016. u pdf obliku Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. Preuzmi
Dozvole za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja za vlastite potrebe krajnjeg korisnika Dozvole za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja za vlastite potrebe krajnjeg korisnika (bez mogućnosti stavljanja SZB na tržište!) Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv upisnika Opis HR
Evidencija - primjena SZB iz zraka Preuzmi
Upisnik pružatelja usluga tretiranja Upisnik sadrži osnovne podatke (jedinstveni upisni broj, naziv, datum upisa u Upisnik, područje primjene, metode primjene i kontakt) o pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi, šumarstvu i na nepoljoprivrednim površinama sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Evidencija ovlaštenih predavača po pojedinim modulima, kategorijama, potkategorijama i područjima izobrazbe Preuzmi
Evidencija ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe Preuzmi
Evidencija ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe (detaljna) Preuzmi
Upisnik ovlaštenih ispitnih stanica za redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv upisnika Opis HR
Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost tretiranja i/ili označavanja DMP-a Preuzmi

Biljno zdravstvo

Sjeme i sadni materijal

Naziv upisnika Opis HR
Obrasci za Upisnik ovlaštenih i referentnih laboratorija Preuzmi
Obrasci za Upisnik uzorkivača Preuzmi
Obrasci za Upisnik dobavljača sjemena i sadnog materijala Preuzmi
Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala Popis sadrži podatke o dobavljačima koji su upisani u navedeni upisnik zaključno s 20. listopada 2021. godine. Preuzmi