Upisnici

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv upisnika Opis HR
Upisnik davatelja usluga 2017. Preuzmi
Upisnik registriranih SZB na dan 30.11.2016. u csv obliku Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. Preuzmi
Upisnik registriranih SZB na dan 30.11.2016. u pdf obliku Ovaj Upisnik napravljen je kao izvještaj iz Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) koji sadrži bazu podataka o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja. Upisnik je dostupan isključivo u svrhu informiranja te nema pravnu vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede ne snosi odgovornost za pogreške ili nedostatke u ovom Upisniku te nije odgovorno za neodgovarajuće ili nedopušteno korištenje informacija iz Upisnika. Preuzmi
Dozvole za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja za vlastite potrebe krajnjeg korisnika Dozvole za paralelnu trgovinu sredstava za zaštitu bilja za vlastite potrebe krajnjeg korisnika (bez mogućnosti stavljanja SZB na tržište!) Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv upisnika Opis HR
Evidencija ovlaštenih predavača po pojedinim modulima, kategorijama, potkategorijama i područjima izobrazbe Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Popis ovlaštenih predavača po pojedinim modulima i kategorijama izobrazbe Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Evidencija ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Evidencija ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe (detaljna) Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Popis ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Upisnik ovlaštenih ispitnih stanica za redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida Stanje na dan 11.10.2016. Preuzmi
Evidencija - primjena SZB iz zraka Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv upisnika Opis HR
UPISNIK PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA KOJE PRIMJENJUJU POSTUPKE TRETIRANJA, TRETIRANJA I OZNAČAVANJA ILI OZNAČAVANJA DRVNOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE Preuzmi