Propisi

Sredstva za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Uredba Komisije (EU) br. 752/2014 оd 24. lipnja 2014. o zamjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o metodama uzorkovanja za provedbu službene kontrole ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla Preuzmi Preuzmi Preuzmi Preuzmi
Provedbena uredba Komisije (EU) br. 788/2012 od 31. kolovoza 2012. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2013., 2014. i 2015. godinu radi osiguranja usklađenosti s maksimalnim razin Preuzmi Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 400/2014 оd 22. travnja 2014. o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2015., 2016. i 2017. kako bi se osigurala sukladnost s maksimalnim razinama o Preuzmi Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/782 оd 18. svibnja 2022
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/94
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2081 оd 26. studenog 2021. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari indoksakarb
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1379
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1450
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/726
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/795
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 540/2011 od 25. svibnja 2011.
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/617 оd 5. svibnja 2020. o produljenju odobrenja aktivne tvari metalaksil-M i ograničavanju uporabe sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju m
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2087 оd 14. prosinca 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari mankozeb
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1643 оd 5. studenoga 2020.
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1498 оd 15. listopada 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari tiofanat-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1276 оd 11. rujna 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari bromoksinil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na trž
Preuzmi
uredba za tiakloprid
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/17 оd 10. siječnja 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorpirifos-metil u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/18 оd 10. siječnja 2020. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorpirifos u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na tr
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/989 оd 17. lipnja 2019. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari klorprofam, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju na trž
Preuzmi
Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1500 оd 9. listopada 2018. o neproduljenju odobrenja aktivne tvari tiram i zabrani uporabe i prodaje sjemena tretiranog sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju
Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/783 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari imidakloprid
Preuzmi Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidin
Preuzmi Preuzmi
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/785 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tiametoksam
Preuzmi Preuzmi
Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br_ 1107-2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13)
Preuzmi
UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 26.07.2013.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA (EZ) br. 1107/2009 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA
Preuzmi
Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 od 30.09.2015. (Primjenjuju se za zahtjeve zaprimljene do 31.12.2015!)
Preuzmi Preuzmi
Pravilnik o visini naknada u skladu s člankom 74. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i člankom 42. Uredbe (EZ) br. 396/2005.
Preuzmi Preuzmi
UREDBA KOMISIJE (EU) br. 547/2011 o označavanju sredstava za zaštitu bilja
Preuzmi
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 485/2013 od 24.05.2013. godine kojom se mijenjaju uvjeti odobravanja aktivnih tvari imidakloprid, tiametoksam i klotianidin
Preuzmi
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o postupku registracije sredstava za zaštitu bilja (NN 142/12)
Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida Preuzmi
Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama Preuzmi
Zakon o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida Preuzmi
Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida Preuzmi Preuzmi Preuzmi

Biljno zdravstvo

Sjeme i sadni materijal

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
NACIONALNI PROGRAM OČUVANJA I ODRŽIVE UPORABE BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE
Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv propisa HR EN Direktiva HR Direktiva EN
Odluka_Anoplophora_Karte zaraženog područja
Preuzmi
Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja azijske strizibube Anoplophora chinensis (Forster) Preuzmi
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje crne štitaste uši – Lindingaspis rossi (Maskell) Preuzmi
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o biljnom zdravstvu_83_22 Preuzmi
Obrazac za upis_Službeni registar; Napomena: upravna pristojba se ne plaća
Preuzmi
Pravilnik o službenom registru specijaliziranih subjekata Preuzmi
Odluka o određivanju demarkiranih područja_zlatna žutica_NN 82_22 Preuzmi
Demarkirana područja u RH
Preuzmi
Istarska županija
Preuzmi
Karlovačka županija
Preuzmi
Vukovarsko-srijemska županija
Preuzmi
Zagrebačka županija
Preuzmi
Grad Zagreb
Preuzmi
Krapinsko-zagorska županija
Preuzmi
Varaždinska županija
Preuzmi
Koprivničko-križevačka županija
Preuzmi
Bjelovarsko-bilogorska županija
Preuzmi
Međimurska županija
Preuzmi
Virovitičko-podravska županija
Preuzmi
Sisačko-moslavačka županija
Preuzmi
Požeško-slavonska županija
Preuzmi
Brodsko-posavska županija
Preuzmi
Osječko-baranjska županija
Preuzmi
Odluka o određivanju demarkiranih područja_Anoplophora chinensis_NN Preuzmi
Odluka o određivanju demarkiranih područja_Aleurocanthus_NN Preuzmi
Demarkirana područja u RH_Aleurocanthus
Preuzmi
Demarkirana područja u _Dubrovačko-neretvanskoj županiji_Aleurocanthus
Preuzmi
Demarkirana područja u _Splitsko-dalamatinskoj županiji_Aleurocanthus
Preuzmi
Popis općina i katastarskih općina koje čine zaraženo i sigurnosno područje za Aleurocanthus
Preuzmi
Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze Preuzmi
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze Preuzmi
Dopuna Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze za razdoblje od 2018. do 2021. godine
Preuzmi
Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) Preuzmi
Akcijski plan o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann) u dolini rijeke Neretve za razdoblje od 2018. do 2021. godine
Preuzmi
Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za spriječavanje unošenja i širenja crvene palmine pipe - Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (NN 82/18) Preuzmi
Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere iskorjenjivanja štetnog organizma crvene palmine pipe – Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Preuzmi