Poveznice

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
http://www.hzjz.hr/
Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"
http://www.stampar.hr/
Croatiakontrola
http://croatiakontrola.hr/
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja
http://www.hcphs.hr/zzb/
Hrvatski veterinarski institut
http://www.veinst.hr/
Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
http://www.veterinarstvo.hr/
Ministarstvo poljoprivrede, Poljoprivredna inspekcija
http://www.mps.hr/default.aspx?id=5867
Ministarstvo zdravstva, Sanitarna inspekcija
http://https://zdravlje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1297/sanitarna-inspekcija/1347
Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA)
http://www.efsa.europa.eu/
Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
http://narodne-novine.nn.hr/edition_pdf.aspx?eid=129634

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Ministarstvo poljoprivrede - Naslovna
http://www.mps.hr/
Savjetodavna služba
http://www.savjetodavna.hr/
ENDURE
http://www.endureinformationcentre.eu/
Agronomski fakultet, Zavod za mehanizaciju poljoprivrede
http://www.agr.unizg.hr/hr/article/91/zavod_za_mehanizaciju_poljoprivrede
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za mehanizaciju
http://www.pfos.hr/hr/o-fakultetu/ustrojstvo-fakulteta/zavodi-i-katedre/zavod-za-mehanizaciju/
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu bilja
http://www.hcphs.hr/zzb/
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo
http://www.hcphs.hr/zsr/
Državni centar 112
http://www.duzs.hr/
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Centar za kontrolu otrovanja
http://www.imi.hr/organizacija.php?id=1&unit=12&lan=HR&tab=0
Hrvatski pčelarski savez
http://www.pcela.hr/
Hrvatski zavod za norme
http://www.hzn.hr/
Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja Republike Hrvatske, CROCPA
http://crocpa.hr/
Vlada Republike Hrvatske
http://https://vlada.gov.hr/
Ministarstvo gospodarstva
http://www.mingo.hr/
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
http://www.mzoip.hr/
Ministarstvo zdravstva
http://https://zdravlje.gov.hr/
Ministarstvo uprave
http://https://uprava.gov.hr/
Grad Zagreb
http://www.zagreb.hr/default.aspx
Narodne novine
http://narodne-novine.nn.hr/
Središnji katalog službenih dokumenata RH
http://www.digured.hr/
Zakonodavstvo Europske unije
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
Europska komisija
http://ec.europa.eu/index_hr.htm

Biljno zdravstvo

Fitosanitarna inspekcija

Hrvatska - ostalo

Vlada Republike Hrvatske
http://https://vlada.gov.hr/

Fitosanitarna inspekcija