Obavijesti

Obavijest o ukidanju Nacionalnih zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009, obavještava da su ukinuti Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja. Predmetni Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja pr ... Više

Obavijest o iskaznicama za polaznike izobrazbe

Poštovani obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima, S obzirom na brojne upite upućene Ministarstvu poljoprivrede vezano uz izdavanje iskaznica, obavještavamo vas da prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012) ... Više

Izdavanje računa za kupljena sredstva za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja, Vezano uz odredbu članka 27. stavka 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), po kojoj ste na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja obvezni navesti broj iskazni ... Više

Prodaja (promet) sredstava za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja, S obzirom na brojne upite, obavještavamo vas da primjena odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), koje se odnose na vašu obvezu da najkasnije do 26. studenoga 2015. ... Više

Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12). Zainteresirani za dobivan ... Više