Obavijesti

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari tiakloprid Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 4 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari tiakloprid. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/23 o nepr ... Više

Obavijest ovlaštenim ispitnim stanicama, svim vlasnicima i korisnicima uređaja za primjenu pesticida

Zbog ozbiljnosti situacije, u skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite te mjera predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede  donosi daljnje upute koje se nalaze u prilogu. ... Više

Produljenje roka važenja identifikacijskih iskaznica

  Poštovani, Temeljem Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, KLASA:011-02/20-01/143,URBROJ:534-02-01-2/6-20-01, a u svrhu sprječavanja utjecaja COVID-19 bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Repub ... Više

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil   Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil. ... Više

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 3. veljače 2020. godine su: Jed. broj Naziv stanice Zaposlenici Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Vjekosla ... Više