Obavijesti

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 3. veljače 2020. godine su: Jed. broj Naziv stanice Zaposlenici Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Vjekosla ... Više

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke koji žele steći znanja i vještine iz područja zaštite bilja za obavljanje poslova distribucije i savjetovanja o zaštiti bilja. Stručnjaci agronomske ili šumarske struke koji ispunjavaju uvjet o najmanje završenom preddiplomskim ili diplomskim sveu ... Više

Obavijest ovlaštenim predavačima

Obavijest ovlaštenim predavačima u programu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Ovlaštenim predavačima rješenje o ovlaštenju za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potka ... Više

Naputak za biljnu putovnicu

S obzirom na to da se 14. prosinca 2019. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje dolazi do određenih promjena vezanih uz izdavanje biljnih putovnica. Jedna od najvažnijih promjena koja se uvodi je standardizirani format biljne putovnice. D ... Više

Naputak za visokorizično bilje

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/2031. U vezi s tim, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uspostavlja nacionalni zakonodavni okvir u području biljnog zdravstva te uređuju ... Više