Obavijesti

Pojašnjenje za korisnike pesticida koji se amaterski bave poljoprivrednom proizvodnjom

Poštovani poljoprivrednici, Činjenica da se osoba bavi poljoprivrednom proizvodnjom iz hobija i u proizvodnji koristi pesticide ne znači da je neprofesionalni korisnik (korisnik amater) sredstava za zaštitu bilja. Prema propisima koji reguliraju primjenu sredstava za zaštitu bilja – Zakonu o održiv ... Više

Pravovremeno izdavanje potvrda o položenom ispitu - uputa i obavijest ovlaštenim institucijama

Prema odredbama članka 13. stavka 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012), obveznici izobrazbe nakon položenog ispita trebaju dobiti potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u P ... Više

Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave distribucijom i prodajom sredstava za zaštitu bilja

Od 16.veljače 2016. godine, FIS aplikacija u dijelu ispunjavanja obrazaca godišnje prodaje SZB ponovo je u funkciji. Molimo Vas da sukladno važećim zakonskim propisima prijavite prodane količine iz proteklog razdoblja koje do sada niste mogli prijaviti. Isto tako, svi poslani a nepotpuni obrasci se ... Više

Obavijest o ukidanju Nacionalnih zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009, obavještava da su ukinuti Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja. Predmetni Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja pr ... Više

Obavijest o iskaznicama za polaznike izobrazbe

Poštovani obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima, S obzirom na brojne upite upućene Ministarstvu poljoprivrede vezano uz izdavanje iskaznica, obavještavamo vas da prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012) ... Više