Obavijesti

Obavijest o nadogradnji i poboljšavanju Sustava za ispunjavanje elektroničkih obrazaca

Od 29. - 31. ožujka 2017. godine „Sustav za ispunjavanje elektroničkih obrazaca“ bit će nedostupan zbog nadogradnje i poboljšavanja funkcionalnosti cijelog sustava.  U tom razdoblju ispunjavanje eObrasca Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja i eObrasca E ... Više

FANTIC F, KLASA: UP/I-320-20/06-01/250

Rješenje o dozvoli za promet i primjenu sredstva za zaštitu FANTIC F, KLASE: UP/I-320-20/06-01/250, URBROJ: 525-02-08-6 od 24.04.2008., te dijela rješenja KLASE: UP/I-320-20/12-01/330, URBROJ: 525-09/0727-12-1 od 31.12.2012. godine u dijelu koje se odnosi na sredstvo FANTIC F i djela rješenja KLASE: ... Više

Objava letka o nezakonitim pesticidima

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA je u sklopu projekta „Sprječavanje nezakonitih pesticida“ pripremila za tisak letak kojim želi upozoriti sve korisnike sredstava za zaštitu bilja na trgovinu nezakonitim i krivotvorenim sredstvima. Kako navedeni letak može poslu ... Više

Popis ovlaštenih predavača i institucija

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje novi popis ovlaštenih predavača po pojedinim modulima, kategorijama i podkategorijama te područjima izobrazbe sukladno izdanim rješenjima o ovlaštenju predavača, kao i popis ovlaštenih insitutcija temeljem Pravilnika o uspostavi akcijskog plana okvira za postiza ... Više

Obavijest za vlasnike i trajne korisnike strojeva za primjenu pesticida

Poštovani vlasnici i trajni korisnici strojeva za primjenu pesticida, Ministarstvo poljoprivrede je odgovornim osobama ispitnih stanica ovlaštenih za pregled strojeva za primjenu pesticida osiguralo pravo na uvid u osobne podatke profesionalnih korisnika pesticida, koje vodi u Fitosanitarnom inform ... Više