Obavijesti

Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", br. 142/2012) su preuzete odredbe Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida. Suklad ... Više