Obavijesti

Obavijest za vlasnike i trajne korisnike strojeva za primjenu pesticida

Poštovani vlasnici i trajni korisnici strojeva za primjenu pesticida, Ministarstvo poljoprivrede je odgovornim osobama ispitnih stanica ovlaštenih za pregled strojeva za primjenu pesticida osiguralo pravo na uvid u osobne podatke profesionalnih korisnika pesticida, koje vodi u Fitosanitarnom inform ... Više

Zaštita osobnih podataka korisnika pesticida

Ministarstvo poljoprivrede, poradi osiguranja provedbe Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014), prikuplja, između ostalih, podatke i informacije o profesionalnim korisnicima pesticida i vodi ih u elektroničkom obliku kao baze podataka u sklopu Fitosanitarnog informacijsk ... Više

Sredstva za zaštitu bilja i ostala sredstva primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Sustav održive uporabe pesticida je u Republici Hrvatskoj, kao i u svim drugim državama članicama Europske unije, uspostavljen s ciljem smanjenja rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te s ciljem poticanja integrirane zaštite bilja i primjene drugih postupaka poput nek ... Više

Pojašnjenje o datumu početka valjanosti identifikacijske iskaznice

Identifikacijska iskaznica i čemu ona služi Identifikacijska iskaznica, kao i potvrda o položenom ispitu, jest dokaz da obveznik izobrazbe posjeduje zadovoljavajuće znanje temeljem kojeg može poslove profesionalnog korisnika pesticida, distributera i savjetnika obavljati na pravilan način kojemu je ... Više

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

 Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12). Obveznici izobrazbe o sig ... Više