Obavijesti

Obavijest ovlaštenim predavačima

Obavijest ovlaštenim predavačima u programu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Ovlaštenim predavačima rješenje o ovlaštenju za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potka ... Više

Naputak za biljnu putovnicu

S obzirom na to da se 14. prosinca 2019. počela primjenjivati Uredba (EU) 2016/2031 o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje dolazi do određenih promjena vezanih uz izdavanje biljnih putovnica. Jedna od najvažnijih promjena koja se uvodi je standardizirani format biljne putovnice. D ... Više

Naputak za visokorizično bilje

Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su Uredbu (EU) 2016/2031. U vezi s tim, Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Zakon o biljnom zdravstvu kojim se osigurava provedba Uredbe (EU) br. 2016/2031 i uspostavlja nacionalni zakonodavni okvir u području biljnog zdravstva te uređuju ... Više

Više o novom Zakonu o biljnom zdravstvu

Novi Zakon o biljnom zdravstvu objavljen je u »Narodnim novinama«, br. 127/19, a njime se osigurava provedba Uredbe (EU) 2016/2031 od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje. Ovim Zakonom uređuje se područje zdravstvene zaštite bilja, mjere za sprječavanje unošenj ... Više

Obavijest provoditeljima izobrazbe

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ovlastilo je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida pravne i fizičke osobe temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida ("narodne novine", br. 14/2014 i 115/2018), čla ... Više