Obavijesti

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 12. kolovoza 2022. godine su: Jed. broj Naziv stanice Zaposlenici Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Zvonko ... Više

Najava pregleda uređaja za primjenu pesticida

S obzirom na rokove, svim vlasnicima i korisnicima uređaja (prskalica i raspršivača) savjetujemo da prate kada im ističe valjanost postojećeg znaka o obavljenom redovitom pregledu uređaja za primjenu pesticida te da se samoinicijativno jave ili odazovu ovlaštenim ispitnim stanicama i obave pregled. ... Više

Uputa za specijalizirane subjekte koji izdaju BP_krajnji korisnici

U Uputi je pojašnjen način prilaganja biljnih putovnica kad su bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti namjenjeni krajnjim korisnicima ... Više

Obavijest vlasnicima registracija SZB - Uredba Komisije (EU) 2021/383 // Notice to holders of authorizations of PPP - Commission Regulation (EU) 2021/383

Provjera i usklađivanje sastava sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj s Uredbom Komisije (EU) 2021/383 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u kojem su navedeni koformulanti koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za za ... Više

Najava pregleda uređaja za primjenu pesticida AGRO ATEST

Poštovani, Obaviještavamo Vas da će djelatnici ispitne stanice AGRO ATEST obavljati preglede uređaja za primjenu pesticida za mjesta: Mahićno 6.4.2022. - kod DVD-a 9:00-11:00h, Skakavac 6.4. 2022. - kod DVD-a 11:30-16:00h, Krnjak 7.4. 2022. - veliko stajalište uz glavnu cestu, preko puta pošte i ... Više