Obavijest o objavi Provedbenih uredbi Komisije (EU) koje ograničavaju uporabu insekticida iz grupe NEONIKOTINOIDA

Obavijest o objavi Provedbenih uredbi Komisije (EU) koje ograničavaju uporabu insekticida iz grupe NEONIKOTINOIDA

Obavještavamo vas da su objavljene sljedeće Provedbene uredbe:

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/783 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari imidakloprid;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidin;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/785 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tiametoksam.

Navedenim Provedbenim uredbama ograničava se uporaba sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari imidakloprid, klotianidin i tiametoksam (iz grupe neonikotinoida) na način da se dozvoljava primjena samo u trajnim staklenicima ili za tretiranje sjemena namijenjenog uporabi samo u trajnim staklenicima. Usjev dobiven na taj način mora ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijeka.

Ministarstvo poljoprivrede će izmijeniti ili povući postojeće registracije, u skladu s navedenim Provedbenim uredbama, za sva sredstva za zaštitu bilja koje sadrže navedene aktivne tvari, najkasnije do 19. rujna 2018.

Sukladno članku 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i ukidanju Direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24. 11. 2009.) razdoblje za zabrinjavanje, skladištenje i uporabu postojećih zaliha je najkasnije do 19. prosinca 2018.

 

Navedene Provedbene uredbe mogu se pronaći i na Fitosanitarnom portalu na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/