Obavijesti

Priručnik za upis u Službeni registar specijaliziranih subjekata

U Priručniku su razrađene aktivnosti kojih se trebaju pridržavati specijalizirani subjekti te su dane upute vezane uz upis u Registar te ovlaštenje za izdavanje biljnih putovnica kao i ovlaštenje za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala za pakiranje. ... Više

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 6. rujna 2021. godine su: Jed. broj Naziv stanice Zaposlenici Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Vjekoslav T ... Više

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari flutriafol Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači: 2 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari flutriafol Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/726 оd ... Više

Obrazac za upis u Registar specijaliziranih subjekata

U nastavku je Zahtjev obrasca za upis u Registar i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljnih putovnica te za označavanje i/ili tretiranje i/ili popravak drvenog materijala. ... Više

Primjer izjave o zdravstvenom stanju bilja

Prilikom podnošenja zahtjeva HAPIH-u, CSR-u za izdavanje biljne putovnice u kombinaciji s certifikacijskm etiketom, potrebno je dostaviti izjavu kojom specijalizirani subjekt potvrđuje da bilje, biljni proizvodi i drugi predmeti ispunjavaju zahtjeve iz članka 85. Uredbe 2016/2031 za biljnu putovnicu ... Više