Naputci

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv naputka HR EN
Najbolje prakse - rukovanje sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Najbolje prakse - smanjenje drifta Preuzmi
Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja odobrenih za neprofesionalnu (amatersku) uporabu Preuzmi
Sredstva za zaštitu bilja primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv naputka HR EN
Obavijest proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa Preuzmi
Fitoupisnik i biljna putovnica - Priručnik za posjednike bilja Preuzmi
Naputak o standardnom postupku razmjene podataka o nalazu štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi
Opći operativni plan postupanja u slučaju izvanredne pojave štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi