Naputci

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv naputka HR EN
SMJERNICE O ODOBRENJIMA U HITNIM SITUACIJAMA U SKLADU S ČLANKOM 53. UREDBE (EZ) BR. 1107/2009 Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv naputka HR EN
Usklađeni pokazatelji rizika - 1 2011-2020 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 2 2011-2020 Preuzmi
Procjena trenda prodaje aktivnih tvari u sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 2 2011-2019 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 1 2011-2019 Preuzmi
Trend in the use and risk of chemical pesticides 2 Preuzmi
Trend in the use and risk of chemical pesticides 1 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika 2 2011-2018 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika 1 2011-2018 Preuzmi
Antidrift mlaznice brošura Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 2 2011-2017 Preuzmi
Usklađeni pokazatelji rizika - 1 2011-2017 Preuzmi
Najbolje prakse - rukovanje sredstvima za zaštitu bilja Preuzmi
Najbolje prakse - smanjenje drifta Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv naputka HR EN
Uputa za specijalizirane subjekte koji izdaju BP_krajnji korisnici Preuzmi
Uputa za specijalizirane subjekte koji izdaju biljne putovnice vezano uz plan, sljedivost i opremu Preuzmi
Priručnik za upis u Službeni registar specijaliziranih subjekata Preuzmi
Obavijest o obvezi upisa u Službeni registar specijaliziranih subjekata Preuzmi
Dopuna obavijesti proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa Preuzmi
Obavijest proizvođačima, otkupljivačima i distributerima plodova citrusa Preuzmi
Primjeri biljnih putovnica Preuzmi
Naputak za biljnu putovnicu Preuzmi
Naputak za visokorizično bilje Preuzmi
Više o novom Zakonu o biljnom zdravstvu Preuzmi
Obavijest o zaštiti vinograda, u vinogradima na području Istre, protiv američkog cvrčka, uzročnika širenja zlatne žutice vinove loze Preuzmi
Naputak posjednicima bilja_Xylella fastidosa Preuzmi
Fitoupisnik i biljna putovnica - Priručnik za posjednike bilja Preuzmi
Naputak o standardnom postupku razmjene podataka o nalazu štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi
Opći operativni plan postupanja u slučaju izvanredne pojave štetnog organizma na bilju i biljnim proizvodima Preuzmi Preuzmi