Kontakti

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

dr. sc. Jelena Đugum
Uprava kvalitete hrane i fitosanitarne politike
pomoćnica ministra
E-mail: uprava.hrane@mps.hr
Telefon: 01 6106 692