Izvještaji

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv izvještaja Opis HR
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2013. godini (monitoring formulacija)
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2014 godini (monitoring formulacija)
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2015. godini (monitoring formulacija)
Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Ostaci pesticida

Naziv izvještaja Opis HR
Godišnje izviješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2008. godini
Preuzmi
Godišnje izviješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2009. godini.
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (moitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2010. godini
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2011. godini
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2012. godini
Preuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog podrijetla u 2013. godini
Preuzmi
Godišnje Izvješće o provedbi Nacionalnog programa praćenja ostataka pesticida u i na hrani za 2014. godini
Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv izvještaja Opis HR
Tablicu informiranja javnosti o nacionalnim i EU propisima Preuzmi
Globodera Preuzmi
Synchitrium Preuzmi
Ralstonia Preuzmi
Bursaphelenchus Preuzmi
Phytophtora Preuzmi
Diabrotica Preuzmi
PepMV Preuzmi
TSWV i INVS Preuzmi
Dryocosmus Preuzmi
Anoplophora Preuzmi
PSTVd Preuzmi
Anoplophora Preuzmi
Rhynchophorus & paysandisia Preuzmi
Gibberella Preuzmi
Monilinia Preuzmi
Flavescence dorée
FD