Dokumenti - obrasci

Sredstva za zaštitu bilja

Sredstva za zaštitu bilja

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Osnovna tvar Hitozan hidroklorid Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Equisetum arvense L. Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Saharoza Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Fruktoza Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Lecitin Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Ocat Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Kalcijev hidroksid Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Natrijev hidrogenkarbonat (soda bikarbona) Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar Salix spp. cortex Preuzmi Preuzmi
Obrazac prijedloga etikete za sredstvo za zaštitu bilja sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 547/2011 Preuzmi
Usporedna procjena sredstava za zaštitu bilja prema članku 50. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 za Republiku Hrvatsku Preuzmi
Osnovna tvar diamonijev fosfat Preuzmi Preuzmi
Osnovna tvar sirutka Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Vodič za postavljanje za korisnike sustava (Verzija 0.4) Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Priručnik za korisnike iz područja industrije i savjetnike (Verzija 1.0) Preuzmi Preuzmi
Sustav upravljanja zahtjevima iz područja sredstava za zaštitu bilja: Priručnik za korisnike za države članice (Verzija 1.0) Preuzmi Preuzmi
Obrazac za provjeru potpunosti dokumentacije uz zahtjev po članku 43. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 (Template CoCh Art 43-Final) Preuzmi

Sredstva za zaštitu bilja

Održiva uporaba pesticida

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača - Word verzija 97-2003 Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju predavača - Word verzija 2010 Preuzmi
Prijavnica za izobrazbu zaposlenika ispitne stanice Preuzmi
Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja Preuzmi
Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida Preuzmi
Tablica - Evidencija prodane količine SZB Preuzmi
Korisničke upute - eObrasci javno sučelje Preuzmi
Korisnički priručnik - eObrazac Upitnik za pravne i fizičke osobe koje se bave stavljanjem na tržište (prometom) SZB Preuzmi
Korisnički priručnik - eObrazac Evidencija godišnje prodaje Preuzmi
Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe Preuzmi
Izjava o posjedovanju internetske stranice i o obavješćivanju zainteresirane strane o svakoj organizaciji izobrazbe Preuzmi
Ishodi učenja - za metodske jedinice Preuzmi
Ishodi učenja - za programe naobrazbe Preuzmi
Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
Uputa za popunjavanje Prijavnice za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida Preuzmi
CROCPA - CLP brošura Preuzmi
CROCPA - CLP letak Preuzmi
CROCPA - letak_Nezakoniti pesticidi Preuzmi

Biljno zdravstvo

Zdravstvena zaštita bilja

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Prijava godišnje proizvodnje u 2011. godini radi obavljanja fitosanitarnog pregleda Preuzmi
Obrazac za prijavu godišnje proizvodnje za fitosanitarni pregled i stručni nadzor Preuzmi
Obrazac - Prijava godišnje proizvodnje u 2013. Preuzmi
Obrazac - Upis u Fitoupisnik i dobivanje ovlaštenja za izdavanje biljne putovnice Preuzmi

Biljno zdravstvo

Sjeme i sadni materijal

Naziv dokumenta/obrasca HR EN
Zahtjev za upis u Upisnik dobavljača sjemena i sadnog materijala Preuzmi Preuzmi
Program podizanja kvalitete matičnih nasada agruma, jezgričavih i koštičavih voćnih vrsta u Republici Hrvatskoj Preuzmi Preuzmi