Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Održiva uporaba pesticida

Obavijest ovlaštenim ispitnim stanicama, svim vlasnicima i korisnicima uređaja za primjenu pesticida

Zbog ozbiljnosti situacije, u skladu s preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite te mjera predostrožnosti u vezi postupanja tijekom epidemije COVID-19 Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ministarstvo poljoprivrede  donosi daljnje upute koje se nalaze u prilogu. ... Više
Održiva uporaba pesticida

Produljenje roka važenja identifikacijskih iskaznica

  Poštovani, Temeljem Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 od 11. ožujka 2020. godine, KLASA:011-02/20-01/143,URBROJ:534-02-01-2/6-20-01, a u svrhu sprječavanja utjecaja COVID-19 bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2 na gospodarstvo Repub ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil   Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil. ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 3. veljače 2020. godine su: Jed. broj Naziv stanice Zaposlenici Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Vjekosla ... Više
Održiva uporaba pesticida

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke koji žele steći znanja i vještine iz područja zaštite bilja za obavljanje poslova distribucije i savjetovanja o zaštiti bilja. Stručnjaci agronomske ili šumarske struke koji ispunjavaju uvjet o najmanje završenom preddiplomskim ili diplomskim sveu ... Više