Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Održiva uporaba pesticida

Sredstva za zaštitu bilja i ostala sredstva primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Sustav održive uporabe pesticida je u Republici Hrvatskoj, kao i u svim drugim državama članicama Europske unije, uspostavljen s ciljem smanjenja rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te s ciljem poticanja integrirane zaštite bilja i primjene drugih postupaka poput nek ... Više
Održiva uporaba pesticida

Pojašnjenje o datumu početka valjanosti identifikacijske iskaznice

Identifikacijska iskaznica i čemu ona služi Identifikacijska iskaznica, kao i potvrda o položenom ispitu, jest dokaz da obveznik izobrazbe posjeduje zadovoljavajuće znanje temeljem kojeg može poslove profesionalnog korisnika pesticida, distributera i savjetnika obavljati na pravilan način kojemu je ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

 Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12). Obveznici izobrazbe o sig ... Više
Održiva uporaba pesticida

Pojašnjenje za korisnike pesticida koji se amaterski bave poljoprivrednom proizvodnjom

Poštovani poljoprivrednici, Činjenica da se osoba bavi poljoprivrednom proizvodnjom iz hobija i u proizvodnji koristi pesticide ne znači da je neprofesionalni korisnik (korisnik amater) sredstava za zaštitu bilja. Prema propisima koji reguliraju primjenu sredstava za zaštitu bilja – Zakonu o održiv ... Više
Održiva uporaba pesticida

Pravovremeno izdavanje potvrda o položenom ispitu - uputa i obavijest ovlaštenim institucijama

Prema odredbama članka 13. stavka 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012), obveznici izobrazbe nakon položenog ispita trebaju dobiti potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u P ... Više