Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Sredstva za zaštitu bilja

Obavijest o ukidanju Nacionalnih zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009, obavještava da su ukinuti Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja. Predmetni Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja pr ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest o iskaznicama za polaznike izobrazbe

Poštovani obveznici izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima, S obzirom na brojne upite upućene Ministarstvu poljoprivrede vezano uz izdavanje iskaznica, obavještavamo vas da prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012) ... Više
Održiva uporaba pesticida

Izdavanje računa za kupljena sredstva za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja, Vezano uz odredbu članka 27. stavka 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), po kojoj ste na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja obvezni navesti broj iskazni ... Više
Održiva uporaba pesticida

Prodaja (promet) sredstava za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja, S obzirom na brojne upite, obavještavamo vas da primjena odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), koje se odnose na vašu obvezu da najkasnije do 26. studenoga 2015. ... Više
Održiva uporaba pesticida

Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obrazac zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice za redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12). Zainteresirani za dobivan ... Više