Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Održiva uporaba pesticida

Pojašnjenje o datumu početka valjanosti identifikacijske iskaznice

Identifikacijska iskaznica i čemu ona služi Identifikacijska iskaznica, kao i potvrda o položenom ispitu, jest dokaz da obveznik izobrazbe posjeduje zadovoljavajuće znanje temeljem kojeg može poslove profesionalnog korisnika pesticida, distributera i savjetnika obavljati na pravilan način kojemu je ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

Prijavnica za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

 Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Prijavnicu za izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, temeljem članka 11. stavka 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/12). Obveznici izobrazbe o sig ... Više
Održiva uporaba pesticida

Pojašnjenje za korisnike pesticida koji se amaterski bave poljoprivrednom proizvodnjom

Poštovani poljoprivrednici, Činjenica da se osoba bavi poljoprivrednom proizvodnjom iz hobija i u proizvodnji koristi pesticide ne znači da je neprofesionalni korisnik (korisnik amater) sredstava za zaštitu bilja. Prema propisima koji reguliraju primjenu sredstava za zaštitu bilja – Zakonu o održiv ... Više
Održiva uporaba pesticida

Pravovremeno izdavanje potvrda o položenom ispitu - uputa i obavijest ovlaštenim institucijama

Prema odredbama članka 13. stavka 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012), obveznici izobrazbe nakon položenog ispita trebaju dobiti potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u P ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave distribucijom i prodajom sredstava za zaštitu bilja

Od 16.veljače 2016. godine, FIS aplikacija u dijelu ispunjavanja obrazaca godišnje prodaje SZB ponovo je u funkciji. Molimo Vas da sukladno važećim zakonskim propisima prijavite prodane količine iz proteklog razdoblja koje do sada niste mogli prijaviti. Isto tako, svi poslani a nepotpuni obrasci se ... Više