Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari famoksadon Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači: 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari famoksadon Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1379 ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari prokloraz Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači: 3 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari prokloraz Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1450 оd ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari flutriafol Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači: 2 sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari flutriafol Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/726 оd ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari fenbukonazol Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači: 1 sredstvo za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari fenbukonazol Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. ... Više
Sredstva za zaštitu bilja

OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari miklobutanil Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlače: 5 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari miklobutanil Provedbenom uredbom Komisije (EU) b ... Više