Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Održiva uporaba pesticida

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke koji žele steći znanja i vještine iz područja zaštite bilja za obavljanje poslova distribucije i savjetovanja o zaštiti bilja. Stručnjaci agronomske ili šumarske struke koji ispunjavaju uvjet o najmanje završenom preddiplomskim ili diplomskim sveu ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest ovlaštenim predavačima

Obavijest ovlaštenim predavačima u programu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Ovlaštenim predavačima rješenje o ovlaštenju za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potka ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest provoditeljima izobrazbe

Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) ovlastilo je za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida pravne i fizičke osobe temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida ("narodne novine", br. 14/2014 i 115/2018), čla ... Više
Održiva uporaba pesticida

Prijavnica za dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe, ovlaštene predavače i ovlaštene provoditelje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida da je Ministarstvo poljoprivrede pripremilo Prijavnicu za dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Prija ... Više
Održiva uporaba pesticida

Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 1. siječnja 2020. godine su: Jed. broj Naziv stanice Adresa Kontakt 001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije Vladimira Pre ... Više