Sredstva za zaštitu bilja > Obavijesti

Održiva uporaba pesticida

Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje se bave prometom sredstava za zaštitu bilja

Sukladno članku 20. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koji je objavljen 19. prosinca 2012. godine u Narodnim novinama broj 142/12, pravne i fizičke osobe koje obavljaju promet sredstvima za zaštitu bilja (distributeri) moraju biti upisane u Upisnik pravn ... Više
Održiva uporaba pesticida

Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", br. 142/2012) su preuzete odredbe Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida. Suklad ... Više