OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

Povlačenje s tržišta Republike Hrvatske sredstava za zaštitu bilja

na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil

 

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači 9 sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.

 Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/18 i provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/17 o neproduljenju odobrenja aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koje su stupile na snagu 16. siječnja 2020. godine, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivne tvari klorpirifos i klorpirifos-metil.

 Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivnih tvari klorpirifos i klorpirifos-metil, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440, temeljem navedenih Uredbi, ukinute su registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 16. 2. 2020.

 Sukladno rješenjima o ukidanju registracija, na tržištu Republike Hrvatske je dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja DURSBAN E-48, NUFOS, KENTAUR 5, G, NURELLE D, CHROMOREL-D, PYRINEX 48 EC, PYRINEX 250 CS, RELDAN 22 EC i DASKOR 440 do 16. 3. 2020., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 16. 4. 2020.

Naziv SZB

Aktivne Tvari

Klasa

Vlasnik Registracije

DURSBAN E-48

Klorpirifos

UP/I-320-20/97-01/228

Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.

NUFOS

Klorpirifos

UP/I-320-20/04-01/68

Cheminova A/S

KENTAUR 5 G

Klorpirifos

UP/I-320-20/12-01/106

Cheminova A/S

NURELLE D

Cipermetrin, Klorpirifos

UP/I-320-20/09-01/472

Arysta Lifescience Benelux Sprl

CHROMOREL-D

Cipermetrin, Klorpirifos

UP/I-320-20/09-01/503

Arysta Lifescience Benelux Sprl

PYRINEX 48 EC

Klorpirifos

UP/I-320-20/09-01/496

Nufarm GmbH & Co KG

PYRINEX 250 CS

Klorpirifos

UP/I-320-20/09-01/495

ADAMA Makhteshim Ltd.

RELDAN 22 EC

Klorpirifos-metil

UP/I-320-20/14-01/317

Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.

DASKOR 440

Cipermetrin, Klorpirifos-metil

UP/I-320-20/17-03/360

Arysta Lifescience Benelux Sprl

 Navedene Provedbene uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi - klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku:

http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/