OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke

OBAVIJEST stručnjacima agronomske i šumarske struke koji žele steći znanja i vještine iz područja zaštite bilja za obavljanje poslova distribucije i savjetovanja o zaštiti bilja.

Stručnjaci agronomske ili šumarske struke koji ispunjavaju uvjet o najmanje završenom preddiplomskim ili diplomskim sveučilišnim studijem agronomske ili šumarske struke ili stručnim studijem agronomske ili šumarske struke, no ne ispunjavaju uvjet o obvezujućoj minimalnoj satnici modula iz zaštite bilja (90 ili 150 sati) za poslove savjetnika ili odgovorne osobe te stoga ne mogu obavljati djelatnosti vezane uz promet i uporabu sredstava za zaštitu bilja, obavještavaju se da potrebne sate iz zaštite bilja mogu odslušati i položiti na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Od akademske 2017./2018. na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sukladno Pravilniku o cjeloživotnom obrazovanju moguć je upis pojedinačnih predmeta koji se izvode u sklopu redovitih studijskih programa čijim polaganjem se stječu ECTS bodovi i odgovarajuća potvrda.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za fitomedicinu kroz dva programa cjeloživotnog učenja omogućuje pojedincima na poslovima savjetnika i distributera u prometu sredstava za zaštitu bilja, te profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu kao odgovornim osobama stjecanje potrebnog uvjeta koji se odnosi na broj sati iz zaštite bilja za obavljanje poslova vezanih uz zaštitu bilja.

Zainteresirani mogu potražiti dodatne formacije na linku:

http://www.fazos.unios.hr/upload/documents/Oglas_ZA%C5%A0TITA%20%20BILJA_Cjelo%C5%BEivotno%20u%C4%8Denje.docx.pdf

http://www.agr.unizg.hr/hr/article/1696/poziv_za_upis_pojedina%C4%8Dnih_modula_iz_studijskog_programa_za%C5%A1tita_bilja