Obavijest ovlaštenim predavačima

Obavijest ovlaštenim predavačima u programu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.

Ovlaštenim predavačima rješenje o ovlaštenju za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama sukladno Prilogu I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida nije ograničeno vremenskim periodom ( npr 5 godina kao kod ovlaštenih institucija).

Zbog tehničkih razloga na iskaznicama ovlaštenih predavača je upisan datum do kojeg vrijedi iskaznica što ne znači da tog datuma istječe i valjanost rješenja.

Stoga ako rješenje ovlaštenim predavačima nije ukinuto na osnovi članka 30. stavka 1. točke 9., članka 30. stavka 2. točaka 7. i 12. Zakona o održivoj uporabi pesticida te članka 8. stavka 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ono je valjano.

Sukladno navedenom ovlašteni predavači ne moraju slati u Ministarstvo zahtjeve za obnovu rješenja nego tražiti od Uprave za stručnu podršku Ministarstva poljoprivrede novu iskaznicu kada im stekne valjanost postojeće.