OBAVIJEST O DOPUNSKOJ IZOBRAZBI PROFESIONALNIH KORISNIKA, DISTRIBUTERA I SAVJETNIKA

Obavještavamo sve pravne i fizičke osobe, ovlaštene predavače i ovlaštene provoditelje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida da je Ministarstvo poljoprivrede pripremilo Tematske cjeline za provedbu dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida.

Obveznici izobrazbe koji su završili osnovne module izobrazbe moraju redovito obnavljati znanje kroz dopunsku izobrazbu, najkasnije u roku 5 godina nakon stjecanja osnovne ili dopunske izobrazbe. Budući da su obveznici izobrazbe po svim modulima prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) morali završiti osnovni modul izobrazbe u trajanju od minimalno 15 školskih sati najkasnije do 26.11.2015. godine, približava se vrijeme za obnovu i dopunu znanja kroz dopunsku izobrazbu u trajanju od 5 školskih sati. U svrhu postizanja ujednačene izobrazbe za sve obveznike, pomoći ovlaštenim institucijama u sastavljanju programa te obveznicima izobrazbe radi boljeg razumijevanja očekivanih ishoda učenja Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Tematske cjeline za provedbu dopunske izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za sve module po područjima izobrazbe sukladno Prilogu I navedenog Pravilnika -. Provoditelji izobrazbe trebaju prilagoditi program grupama polaznika tako da polaznici izobrazbe obnove znanja i vještine kako bi rizike koji postoje pri radu s pesticidima sveli na najmanju moguću mjeru te usvojili nova znanje na dobrobit zdravlja ljudi, životinja te utjecaja na okoliš. Tematske cjeline možete pronaći i u izborniku Dokumenti- obrasci/održiva uporaba pesticida. Napominjemo odgovornim osobama u ovlaštenim institucijama da prate kad im istječe rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe te ukoliko i dalje žele obavljati te poslove na vrijeme podnesu novi zahtjev za ovlaštenje.