Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja

Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", br. 142/2012) su preuzete odredbe Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju akcijskog okvira Zajednice za postizanje održive uporabe pesticida.

Sukladno čl. 34. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ("Narodne novine", br. 70/2005) i čl. 34. Pravilnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, kao ovlaštena pravna osoba, dostavio je, a Ministarstvo poljoprivrede odobrilo Program izobrazbe pod nazivom „Elaborat tečaja stručnog osposobljavanja voditelja i djelatnika stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja“ (PLAN I PROGRAM).

Program izobrazbe je namijenjen polaznicima – budućim zaposlenicima ispitnih stanica koje će Ministarstvo poljoprivrede ovlastiti za provođenje redovitih pregleda uređaja za primjenu pesticida.

Zavod za mehanizaciju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku započeo je s prikupljanjem prijava za upis na "TEČAJ STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA VODITELJA I DJELATNIKA STANICA ZA PREGLED TEHNIČKIH SUSTAVA U ZAŠTITI BILJA".

Tečaj mogu upisati svi polaznici koji ispunjavaju uvjete za upis propisane člankom. 35. stavak 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, po cijeni od 3000,00 kuna + PDV.

Voditelj tečaja je prof. dr. sc. Đuro Banaj, predstojnik Zavoda za mehanizaciju. Prijave za tečaj se obavljaju na obrascu Ministarstva poljoprivrede (PRIJAVNICA ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA ISPITNE STANICE), koja je dostupna i na web stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.