Obavijest o usklađenju registracija sredstava za zaštitu bilja s Provedbenim uredbama Komisije (EU) koje ograničavaju uporabu NEONIKOTINOIDA

Obavještavamo vas da su usklađene registracije sredstava za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari iz grupe neonikotinoida sa sljedećim Provedbenim uredbama:

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/783 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari imidakloprid;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/784 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari klotianidin;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/785 оd 29. svibnja 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu uvjeta za odobrenje aktivne tvari tiametoksam.

Navedenim Provedbenim uredbama ograničava se uporaba sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivnih tvari imidakloprid, klotianidin i tiametoksam na način da se dozvoljava primjena samo u trajnim staklenicima ili za tretiranje sjemena namijenjenog sjetvi samo u trajnim staklenicima. Bilje/usjev mora ostati u trajnom stakleniku tijekom cijelog svojeg životnog vijekabez mogućnosti držanja ili presađivanja na otvoreni prostor.

Ministarstvo poljoprivrede je izmijenilo registracije sljedećih sredstava za zaštitu bilja:

BOXER 200 SL, CONFIDOR SL 200, DALI, KOHINOR 200 SL, ACTARA 25 WG, GAUCHO FS 600 ROT, CRUISER 70 WS, CRUISER FS 350, PONCHO FS 600 ROT i MAXIM TOP.

Ukinuta je registracija sredstva za zaštitu bilja MIDO 20 SL.

Odobrava se razdoblje odgode za prodaju i distribuciju navedenih sredstava s postojećom (starom) etiketom do 19. prosinca 2018.

Dozvoljena je primjena navedenih sredstava za zaštitu bilja u skladu s postojećom (starom) etiketom do 19. prosinca 2018.

Ograničenja u primjeni navedenih sredstva mogu se  vidjeti na FIS tražilici http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

Navedene Provedbene uredbe mogu se pronaći na Fitosanitarnom portalu na linku:http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/