Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 3. siječnja 2019. godine su:

Jedinstveni
broj
Naziv stanice Adresa Kontakt
001 P.F. Osijek,
Zavod za
mehanizaciju
Ul. Kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek
tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: dbanaj@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
004 P.F. Osijek,
Zavod za
mehanizaciju
Ul. Kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek
tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: vtadic@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
007 Fito promet
d.o.o.
Mošćenička 15,
10000 Zagreb
tel: 01/483-57-33; 098/208-474
fax: 01/483-57-34
e-mail: info@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr
       
009 Terra projekti
d.o.o.
Žumberačka 22,
31000 Osijek
tel: 098/929-70-67
fax: 031/300-269
e-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr
       
012 Biljna mehanika j.d.o.o. Vučetinec 164A, 40311 Lopatinec tel: 099/489-5115
e-mail: biljna.mehanika@gmail.com
web: www.biljnamehanika.hr