Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 21. veljače 2018. godine su:

Jedinstveni
broj
Naziv stanice Adresa Kontakt
001 P.F. Osijek,
Zavod za
mehanizaciju
Ul. Kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek
tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: dbanaj@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
002 Agro elektronika
d.o.o.
Ul. Eugena Kvaternika 8,
31220 Višnjevac
tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr
       
003 Agro elektronika
d.o.o.
Ul. Eugena Kvaternika 8,
31220 Višnjevac
tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr
       
004 P.F. Osijek,
Zavod za
mehanizaciju
Ul. Kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek
tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: vtadic@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
005 Agro elektronika
d.o.o.
Ul. Eugena Kvaternika 8,
31220 Višnjevac
tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr
       
007 Fito promet
d.o.o.
Mošćenička 15,
10000 Zagreb
tel: 01/483-57-33; 098/208-474
fax: 01/483-57-34
e-mail: info@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr
       
008 Agro-lab
d.o.o.
Krste Frankopana 9/A,
32221 Nuštar
tel: 098/561-599
fax: 032/388-812
e-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr

Najave pregleda ispitnih stanica možete vidjeti na stranici MP pod:

Fitosanitarna politika/Dokumenti – obrasci/Održiva uporaba pesticida/"Tablica - Najava pregleda strojeva za primjenu pesticida", link u nastavku http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/