Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Trenutno aktivne ispitne stanice, ovlaštene od strane Ministarstva poljoprivrede, na dan 1. siječnja 2020. godine su:

Jed.
broj
Naziv stanice Adresa Kontakt
001 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije
Vladimira Preloga 1,
31000 Osijek
tel: 031/554-983; 031/554-948; 098/437-486
e-mail: dbanaj@fazos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
004 Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,
Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije
Vladimira Preloga 1,
31000 Osijek
tel: 031/554-983; 031/554-948; 099/822-4000; 091/507-1217; 098/792-891
fax: 031/554-853
e-mail: vtadic@fazos.hr; pdavor@fazos.hr; dknezevic@fazos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/
       
007 Fito promet
d.o.o.
Bugarova 16,
10250 Lučko
tel: 01/4835-733; 091/1314-062
e-mail: ispitna.stanica@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr
       
008 Agro-lab
d.o.o.
Krste Frankopana 9/A,
32221 Nuštar
tel: 095/3804-547; 099/4149-410; 098/561-599
e-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr
       
012 Biljna mehanika j.d.o.o. Vučetinec 164A,
40311 Lopatinec
tel: 099/4895-115
e-mail: biljna.mehanika@gmail.com
web: www.biljnamehanika.hr
       
013 Agro-lab
d.o.o.
Krste Frankopana 9/A,
32221 Nuštar
tel: 095/3804-547; 099/4149-410; 098/561-599
e-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr
       
015 A-TEST
d.o.o.
Ante Starčevića 123, 31400 Đakovo tel: 095/908-1300
e-mail: stipkan@gmail.com