Obavijest o izmjenama u primjeni sredstava za zaštitu bilja Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 ME (zalihe kod krajnjeg korisnika) i Rogor 40 – vezano uz izmjene MDK vrijednosti

Pyrinex 48 EC, registracijskog broja: UP/I-320-20/97-01/151

Obavještavamo sve krajnje korisnike sredstava za zaštitu bilja koji još uvijek na svojim posjedima imaju neutrošene zalihe sredstva za zaštitu bilja Pyrinex 48 EC, UP/I-320-20/97-01/151, kojem je istekla registracija dana 25. ožujka 2016. godine, a zalihe se mogu primijeniti do 25. rujna 2017. godine, da se sredstvo više ne smije koristiti kod: krumpira, suncokreta i povrtnih kultura. Kod šećerne repe smije se primijeniti u količini do 2,00 l/ha te kod kukuruza u količini do 1,5 l/ha. Primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini.

 

Pyrinex 250 ME, registracijskog broja: UP/I-320-20/02-01/215

Obavještavamo sve krajnje korisnike sredstava za zaštitu bilja koji još uvijek na svojim posjedima imaju neutrošene zalihe sredstva za zaštitu bilja Pyrinex 250 ME, UP/I-320-20/02-01/215, kojem je istekla registracija dana 25. ožujka 2016. godine, a zalihe se mogu primijeniti do 25. rujna 2017. godine, da se sredstvo više ne smije koristiti na jabukama, dok na uljanoj repici samo u količini 1,00 l/ha, samo jedanput u vegetacijskoj sezoni.

 

Napomena: U međuvremenu pod nazivom Pyrinex 48 EC je registrirano novo sredstvo registracijskog broja UP/I-320-20/09-01/496, čija primjena mora biti u skladu s uputama na etiketi sredstva. Sva ostala ograničenja i uvjeti primjene na etiketi sredstava ostaju nepromijenjena te ih se krajnji korisnici trebaju pridržavati kod utrošenja zaliha tih sredstava.

 

Rogor 40, registracijskog broja: UP/I-320-20/92-01/406

Također Vas obavještavamo da će sredstvu za zaštitu bilja pod nazivom Rogor 40, UP/I-320-20/92-01/406 važeće registracije do 31. prosinca 2023. godine, uskoro biti ukinuta primjena nalubenicama dinjama i tikvama na zahtjev zastupnika predmetnog sredstva za zaštitu bilja.

Navedena ukidanja uporabe i ograničenja u primjeni sredstava za zaštitu bilja Pyrinex 48 EC, Pyrinex 250 ME i Rogor 40 zatražena su od strane zastupnika tih sredstava kako bi se osiguralo da primjenom ovih sredstva za zaštitu bilja ne dolazi do prekoračenja trenutno važećih MDK vrijednosti.