Obavijest svim vlasnicima i korisnicima strojeva za primjenu pesticida

Strojevi za primjenu pesticida (prskalice i raspršivači) koje koriste profesionalni korisnici pesticida morali su biti pregledani najmanje jednom do 26. studenoga 2016. godine. Nakon tog datuma mogli su se koristiti samo strojevi koji su uspješno prošli pregled.

S obzirom na rokove, svim vlasnicima i korisnicima prskalica i raspršivača savjetujemo da prate kada im ističe valjanost postojećeg znaka o obavljenom redovitom pregledu strojeva za primjenu pesticida. Te da se samoinicijativno jave ili odazovu ovlaštenim ispitnim stanicama i obave pregled. Pregledani strojevi podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine nakon zadnjeg pregleda. Odgađanjem pregleda dovodite se u situaciju da nećete moći obaviti pregled u propisanom roku, čime gubite pravo korištenja strojeva za primjenu pesticida.

Vlasnik ili korisnik stroja može dovesti stroj na pregled najranije 6 mjeseci prije isteka valjanosti znaka o obavljenom pregledu. U slučaju da radi pregled prije isteka valjanosti znaka, novi znak će vrijediti 3 godine od datuma valjanosti na postojećem znaku.

Iznimke od redovitog pregleda:

  • Novi strojevi za primjenu pesticida kupljeni nakon 1. siječnja 2013. godine dobivaju znak o obavljenom redovitom pregledu bez obavljanja pregleda na razdoblje od 5 godina od dana kupovine, a kasnije podliježu redovitom pregledu najmanje jednom u razdoblju od 3 godine.

  • Rabljeni strojevi za primjenu pesticida koji su kupljeni u nekoj od država EU-a i imaju znak oobavljenom pregledu nadležnog tijela neke država EU-a, također su izuzeti od redovitog pregleda uz uvjet da su tehnički zahtjevi za pregled i učestalost redovitih pregleda u toj državi EU-a isti kao i u Hrvatskoj (3 godine).

  • Od obveze redovitog pregleda izuzimaju se ručni strojevi i leđne prskalice na ručni, baterijski i motorni pogon i leđni motorni atomizeri.

Za nove strojeve potrebno je obratiti se ovlaštenoj ispitnoj stanici, prijaviti stroj i zatražiti znak o obavljenom pregledu u roku od tri mjeseca nakon kupnje stroja, ukoliko su ti strojevi u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuju tehnički zahtjevi za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti i posebnim propisom kojim se uređuje sigurnost strojeva.

Uz zahtjev mora priložiti dokaz o kupnji, dokumente s tehničkim podacima o stroju i izjavu o sukladnosti.

Ako je prošlo više od tri mjeseca, a manje od pet godina od kupnje, novi stroj nije potrebno odvesti na pregled, nego što prije zatražiti znak o obavljenom pregledu.

Rabljene strojeve kupljene u EU vlasnik uređaja treba prijaviti ovlaštenoj ispitnoj stanici, dostaviti podatke o državi članici EU u kojoj je stroj kupljen kao i informaciju ima li stroj važeći znak o obavljenom pregledu, u kojoj državi članici je znak izdan i do kada je važeći, a ispitna stanica mu na temelju tih podataka izdaje novi znak o obavljenom pregledu.

U ovom slučaju znak o obavljenom pregledu u drugoj državi ne smije biti oštećen, a podatak o roku važenja znaka mora biti vidljiv.

Dokumentacija koju vlasnik/korisnik stroja treba donijeti na pregled za rabljene strojeve su dokazi o kupnji (kupoprodajni ugovor, račun i sl.) i tehnički podaci o stroju (proizvođač, godina proizvodnje, model, serijski broj ako je dostupan i sl.).

Općenito je potrebno sa sobom ponijeti valjani osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica). Ako u osobnom dokumentu nije naveden OIB, potrebno ga je napisati i donijeti na pregled ili predočiti iz nekog drugog dokumenta.

Vlasnik/korisnik stroja za primjenu pesticida treba ispitnoj stanici prijaviti i sljedeće:

- strojeve za primjenu pesticida koji se više ne upotrebljavaju iz tehničkih ili drugih razloga ili je prošlo više od 30 dana od isteka znaka o obavljenom pregledu radi njihove odjave;

- strojeve kojima je znak o obavljenom pregledu uništen ili izgubljen – prijavljuju se ispitnoj stanici koja je izdala posljednji znak radi izdavanja novog znaka,

- svaku promjenu podataka o vlasništvu u roku od 30 dana od nastanka promjene u pisanom obliku i priložiti dokaze o promjenama. Dokaz o promjeni može biti i kupoprodajni ugovor ili neki drugi dokument iz kojeg su vidljivi svi potrebni podaci. 

Naknade za troškove redovitog i ponovnog pregleda strojeva za primjenu pesticida propisane su Pravilnikom o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 140/2014). Radi zaštite vlasnika i korisnika strojeva, od formiranja previsokih i nerealnih troškova pregleda, Ministarstvo je navedenim Pravilnikom propisalo najviši iznos naknade koji može biti naplaćen. Cijene pregleda ovise o radnom zahvatu prskalice i broju mlaznica, dok cijena ponovnog pregleda iznosi 100,00 kuna (bez PDV-a), a izdavanje znaka o obavljenom pregledu 20,00 kuna (bez PDV-a). Naknade od naplaćenih pregleda prihod su ispitne stanice koja je obavila pregled.

U tablici se daje pregled troškova:

Troškovi redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (+PDV)

Iznosi u kunama (kn)

1.1. Unos podataka u Fitosanitarni informacijski sustav

50

1.2. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (jedostruki nosač diza)

400

1.3. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (jedostruki nosač diza)

500

1.4. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 do 24 m (jedostruki nosač diza)

600

1.5. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (jedostruki nosač diza)

700

1.6. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica do radnog zahvata 12 m (višestruki nosač diza)

500

1.7. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 12 do 18 m (višestruki nosač diza)

600

1.8. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata od 18 m do 24 m (višestruki nosač diza)

700

1.9. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– prskalica radnog zahvata preko 24 m (višestruki nosač diza)

800

1.10. Redoviti pregled uređaja za primjenu pesticida
– raspršivača do 10 diza

400

1.11. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– raspršivača od 11 do 20 diza

500

1.12. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– raspršivača od 21 do 30 diza

600

1.13. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– raspršivača od 31 do 40 diza

700

1.14. Redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida
– raspršivača s više od 41 dize

800

1.15. Ponovni pregled strojeva za primjenu pesticida

100

1.16. Izdavanje znaka o obavljenom pregledu

20

Redovite preglede mogu obavljati samo one ispitne stanice koje imaju ovlaštenje Ministarstva poljoprivrede. Nakon uspješnog pregleda ispitne stanice izdaju vlasniku stroja izvještaj o obavljenom pregledu i označavaju prskalicu ili raspršivač znakom o obavljenom pregledu.

Jedinstveni broj

Naziv stanice

Adresa

Kontakt

Ovlaštenje za pregled

001

P.F. Osijek,
Zavod za mehanizaciju

Ulica kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek

tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: dbanaj@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/

Prskalica
Raspršivača

002

Agro elektronika d.o.o.

Ulica Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac

tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr

Prskalica
Raspršivača

003

Agro elektronika d.o.o.

Ulica Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac

tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr

Prskalica
Raspršivača

004

P.F. Osijek,
Zavod za mehanizaciju

Ulica kralja Petra Svačića 1d,
31000 Osijek

tel: 031/554-948
fax: 031/207-017
e-mail: vtadic@pfos.hr
web: http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/

Prskalica
Raspršivača

005

Agro elektronika d.o.o.

Ulica Eugena Kvaternika 8, 31220 Višnjevac

tel: 031/352-303; 098/523-805
fax: 031/352-303
e-mail: mario.grepo@gmail.com
web: www.agro-elektronika.hr

Prskalica
Raspršivača

006

Findri d.o.o.*

Zagrebačka 76a,
10360 Sesvete

tel: 01/201-28-51; 098/381-155
fax: 01/201-54-77
e-mail: findri@zg.htnet.hr
web: www.findri.hr

Raspršivača

007

Fito promet d.o.o.

Mošćenička 15,
10000 Zagreb

tel: 01/483-57-33; 098/208-474
fax: 01/483-57-34
e-mail: info@fitopromet.hr
web: www.fitopromet.hr

Prskalica
Raspršivača

008

Agro-lab d.o.o.

Krste Frankopana 9/A,
32221 Nuštar

tel: 098/561-599
fax: 032/388-812
e-mail: agro.laboratorij@gmail.com
web: www.agro-lab.hr

Prskalica
Raspršivača

009

Terra projekti d.o.o.

Žumberačka 22,
31000 Osijek

tel: 098/929-70-67
fax: 031/300-269
e-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr

Prskalica
Raspršivača

010

Terra projekti d.o.o.

Žumberačka 22,
31000 Osijek

tel: 098/929-70-67
fax: 031/300-269
e-mail: info@terra-projekti.hr
web: www.terra-projekti.hr

Prskalica
Raspršivača

011

Fitocenter d.o.o.

Kralja Tomislava 7,
40000 Čakovec

tel: 041/541-519, 099/287-46-55,
e-mail: fitocenter@fitocenter.com,
web: www.fitocenter.com

Prskalica
Raspršivača

*U dogovoru Ministarstva poljoprivrede i Findri d.o.o. ispitna stanica 006 prestaje sa radom

 

Prema prekršajnim odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida, pravne ili fizičke osobe koje:

- koriste strojeve za primjenu pesticida koji nisu pregledani ili nemaju znak o obavljenom pregledu,

- ne prijave novi stroj za primjenu pesticida ovlaštenoj ispitnoj stanici,

- ne zatraže priznanje pregleda ako su stroj kupili u nekoj od država članica EU,

- ne čuvaju izvještaje o pregledu,

- ne prijave ispitnoj stanici promjenu podataka o vlasništvu,

- ne odjave strojeve za primjenu pesticida ukoliko ih više ne koriste,

- ne čiste strojeve za primjenu pesticida sukladno uputama na etiketi pojedinog pesticida,

kažnjavaju se na sljedeći način:

- pravne osobe: novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna,

- odgovorna osoba u pravnoj osobi: novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna,

- fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna.