Obavijest za vlasnike i trajne korisnike strojeva za primjenu pesticida

Poštovani vlasnici i trajni korisnici strojeva za primjenu pesticida,

Ministarstvo poljoprivrede je odgovornim osobama ispitnih stanica ovlaštenih za pregled strojeva za primjenu pesticida osiguralo pravo na uvid u osobne podatke profesionalnih korisnika pesticida, koje vodi u Fitosanitarnom informacijskom sustavu, kako bi korisnicima mogli na adrese prebivališta poslati pisane pozive za obavljanje redovitih pregleda strojeva te ih podsjetiti na obvezu sukladno članku 33. stavku 2. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012).

 Navedena prava su dana u skladu s ovlastima Ministarstva iz članka 24. stavka 4. Zakona o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014).

 Naime, strojevi za primjenu pesticida koji su u uporabi i koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitom pregledu, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. Zakona. Svi strojevi u upotrebi moraju biti barem jednom pregledani do 26. studenoga ove godine, jer će nakon tog datuma profesionalni korisnici moći koristiti samo strojeve koji su uspješno prošli pregled, što je propisano člnakom 33. stavkom 2. Pravilnika. Iznimka su samo novi strojevi prodani nakon 1. siječnja 2013. godine, koji dobivaju znak o pregledu bez obavljenog redovitog pregleda ako još nisu korišteni. Vlasnici novih strojeva se prije prve uporabe stroja trebaju javiti ispitnoj stanici za dobivanje znaka o obavljenom pregledu. 

 Obzirom da je krajnji rok za obavljanje redovitog pregleda strojeva blizu, a do sada je bilo relativno malo odaziva, svrha davanja na uvid određenih osobnih podataka profesionalnih korisnika pesticida odgovornim osoba ispitnih stanica je bila požuriti ispunjavanje ove propisane obveze.

 Međutim, prema informacijama koje je Ministarstvo dobilo, određeni korisnici pesticida se žale na telefonske pozive koje primaju u poslijepodnevnim satima, u kojima se pozivatelj predstavlja kao djelatnik Ministarstva i govori im da je uvidom u FIS bazu primijećeno da još nisu obavili testiranje prskalica te da to moraju učiniti pod hitno.

 Ovim Vas putem želimo obavijestiti da je došlo do nesporazuma te da Vas nisu nazivali djelatnici Ministarstva, već djelatnici ovlaštenih ispitnih stanica za redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida, koje su od starne Ministarstva ovlaštene za obavljanje tih poslova. Ministartsvo je nakon dobivanja tih informacija upozorilo odgovorne osobe ispitnih stanica da se obveznici izobrazbe, koji uopće ne moraju posjedovati stroj za primjenu pesticida, ne uznemiravaju, već da je jedini primjeren način korištenja osobnih podataka obveznika izobrazbe slanje pismenih poziva na njihove adrese u cilju obavješćivanja o organizaciji redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida u njima najbližem mjestu.

 Upućujemo Vas stoga da se, samoinicijativno ili po primitku poziva, odazovete i obavite redoviti pregled strojeva za primjenu pesticida, ako isti(e) imate u vlasništvu ili ste njegov trajni korisnik. Preglede obavljaju ispitne stanice koje je Ministartsvo ovlastilo za obavljanje redovitih pregeda strojeva za primjenu pesticide. Popis svih ovlaštenih ispitnih stanica sa njihovim kontakt podacima možete pronaći na FIS Portalu izborniku Upisnici / Sredstva za zaštitu bilja / Održiva uporaba pesticide /Upisnik ovlaštenih ispitnih stanica.