Sredstva za zaštitu bilja i ostala sredstva primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji

Sustav održive uporabe pesticida je u Republici Hrvatskoj, kao i u svim drugim državama članicama Europske unije, uspostavljen s ciljem smanjenja rizika i učinaka od uporabe pesticida na zdravlje ljudi i na okoliš, te s ciljem poticanja integrirane zaštite bilja i primjene drugih postupaka poput nekemijskih alternativa pesticidima.

Budući da je većina sredstava za zaštitu bilja kemijskog podrijetla, za odgovorno korištenje je iznimno važno poznavati njihova kemijska, fizikalna i biološka svojstva te njihov utjecaj na čovjeka, djelovanje na zdravlje ljudi, životinja, uključujući one korisne u poljoprivredi i šumarstvu (pčele i drugi oprašivači, ostali korisni kukci, ribe, ptice, sisavci i drugi neciljani organizmi) te djelovanje na okoliš. Međutim, zbog neznanja korisnika dolazi do nestručnog rukovanja sredstvima za zaštitu bilja, kod rukovanja se ne primjenjuju mjere smanjenja rizika, osobna zaštitna oprema se ne koristi u skladu s uputama na etiketi, primjenitelji nisu upoznati sa simptomima trovanja, mjerama prve pomoći i mjerama zaštite zdravlja, ljudi i okoliša, ne poštuju se sigurnosni razmaci i drugo.

Najviše primjera nestručnog rukovanja sredstvima za zaštitu bilja je zabilježeno u skupini amaterskih poljoprivrednika koji se proizvodnjom bave iz hobija ili samo za potrebe vlastitog kućanstva. Sredstva se u takvoj proizvodnji primjenjuju na manjim površinama koje su nerijetko u blizini stambenih zgrada, javnih parkova, igrališta, zdravstvenih ustanova, škola, dakle blizu naselja ili čak u naseljima, gdje je teško spriječiti ulazak ljudi, životinja i kućnih ljubimaca u područje koje se tretira ili u područje neposredno nakon tretiranja. U tim područjima lako može doći do neželjenog izlaganja ljudi i okoliša sredstvima za zaštitu bilja i upravo je u tim područjima od najveće važnosti upotrebu sredstava za zaštitu bilja svesti na najmanju moguću mjeru ili ih uopće ne primjenjivati, a ako je to potrebno, koristiti sredstva manjeg rizika.

Iz navedenih razloga, upotreba sredstava za profesionalno korištenje nije opravdana u amaterskoj proizvodnji niti su ta sredstva za takvu proizvodnju namijenjena. Sredstva za profesionalno korištenje pripadaju sredstvima većeg rizika, zbog čega su i namijenjena prvenstveno za korištenje u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji, gdje njima smiju rukovati isključivo osobe posebno osposobljenje za sigurno rukovanje i primjenu pesticida.

Za hobiste je, kao i za profesionalne proizvođače, prije svega važno da provode integriranu zaštitu bilja primjenjujući sve raspoložive metode zaštite, da uporabu sredstava za zaštitu bilja i drugih oblika suzbijanja održavaju na razini koja je ekološki prihvatljiva, kako bi se rizici za zdravlje ljudi i za okoliš smanjili ili sveli na najmanju moguću mjeru.

Ako ne postoje alternativne metode za suzbijanje štetnih organizama bilja, amaterskim poljoprivrednicima se od sredstava za zaštitu bilja preporuča koristiti sredstva odobrena za neprofesionalnu (amatersku) uporabu, koja su u postupku registracije, na temelju procjena relevantnih parametara, ocijenjena kao sredstva nižeg rizika i stoga prikladna za amatersku uporabu. Uz ta sredstva, hobisti mogu koristiti i osnovne tvari za samostalno pripremanje pripravaka. Navedena sredstva mogu kupovati i korisnici koji nisu pohađali izobrazbu i položili ispit za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja i ne posjeduju identifikacijsku iskaznicu.

Isto tako, od siječnja ove godine bez identifikacijske iskaznice može se kupovati i sredstvo pod nazivom Modra galica.

Više informacija o svim navedenim sredstvima dostupno je u pregledu sredstva za zaštitu bilja primjerenih za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji, koji je dostupan na ovom Portalu, izborniku Naputci / Održiva uporaba pesticida / Sredstva za zaštitu bilja primjerena za korištenje u amaterskoj poljoprivrednoj proizvodnji.