Pojašnjenje o datumu početka valjanosti identifikacijske iskaznice

Identifikacijska iskaznica i čemu ona služi

Identifikacijska iskaznica, kao i potvrda o položenom ispitu, jest dokaz da obveznik izobrazbe posjeduje zadovoljavajuće znanje temeljem kojeg može poslove profesionalnog korisnika pesticida, distributera i savjetnika obavljati na pravilan način kojemu je cilj zaštititi zdravlje ljudi i okoliš od mogućih rizika povezanih uz upotrebu i nepravilno rukovanje pesticidima.

Uspostavljanjem sustava održive uporabe pesticida u Republici Hrvatskoj, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012), identifikacijskom iskaznicom profesionalni korisnik pesticida ostvaruje svoje pravo na rukovanje i primjenu pesticida, distributer ostvaruje pravo na obavljanje poslova distribucije i prodaje pesticida, a savjetnik svoje pravo na obavljanje prodaje pesticida te davanje savjeta u prodaji pesticida te savjeta za primjenu pesticida u proizvodnji hrane i zaštite bilja, biljnih proizvoda i objekata od štetnih organizama. Također na temelju identifikacijske iskaznice ovlašteni predavači smiju obavljati poslove predavača.

 

Valjanost identifikacijske iskaznice

Pošto je iskaznica dokaz da je obveznik izobrazbom stekao i da sada posjeduje zadovoljavajuće znanje za obavljane svojih poslova, iskaznica je valjana upravo od dana kada je obveznik, položivši ispit, to znanje i potvrdio, dakle od dana polaganja ispita. Dan polaganja ispita se ujedno generira i na potvrdi koju obvezniku izobrazbe izdaju ovlaštene institucije nakon što položi ispit.

Iskaznica se izdaje na temelju potvrde o položenom ispitu i to prvi puta nakon polaganja ispita iz osnovnog modula izobrazbe, na razdoblje od 5 godina. Pet godina je ujedno i zakonski rok u kojem su obveznici izobrazbe dužni obnoviti stečeno, jer je člankom 6. stavkom 4. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida propisano da obveznici izobrazbe moraju redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom najkasnije u roku od 5 godina nakon stjecanja osnovne izobrazbe ili dopunske izobrazbe.

Nakon obnavljanja već stečenog znanja, ponovno se, na isti način, izdaje nova iskaznica koja ovoga puta nosi datum polaganja ispita, odnosno izdavanja potvrde o položenom ispitu iz dopunskog modula izobrazbe. Upravo se taj datum smatra datumom kada je obveznik izobrazbe dokazao da je obnovio svoje znanje.

 

Zašto identifikacijska iskaznica ne vrijedi od 26. studenoga 2015. godine?

Pošto je identifikacijska iskaznica dokaz zadovoljavajućeg znanja, iskaznica nije, niti može biti povezana s 26. studenim 2015. godine, jer to nije datum kada je obveznik izobrazbe dokazao da ima, odnosno da je obnovio potrebno znanje za obavljanje svojih poslova.

Tog su se datuma počele primjenjivati određene odredbe Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida koje se odnose na prodaju pesticida namijenjenih za profesionalno korištenje. Sukladno tome, od 26. studenoga 2015. godine iskaznica je ujedno i „alat“ koji profesionalni korisnici pesticida, distributeri i savjetnici moraju imati kako bi mogli i dalje propisno obavljati svoje poslove.