Obavijest poljoljekarnama

S obzirom na brojne upite i obavijesti koje zaprimamo od poljoprivrednih proizvođača koji se amaterski bave proizvodnjom, a koji se odnose na nemogućnost kupnje neprofesionalnih (amaterskih) sredstava za zaštitu bilja bez predočenja identifikacijske iskaznice odnosno potvrde o položenom ispitu, još jednom Vam ukazujemo na sljedeće:

Kako je i definirano člankom 2. stavkom 1. Zakona o održivoj uporabi pesticida, odredbe tog Zakona i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida, po kojima je prodaja pesticida namijenjenih profesionalnim korisnicima nakon 26. studenoga 2015. godine ograničena samo na one profesionalne korisnike koji imaju položen ispit iz odgovarajućeg modula izobrazbe za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida i valjanu iskaznicu, ne odnose se na prodaju svih pesticida.

Ove propisane odredbe odnose se samo na pesticide koji su sredstva za zaštitu bilja sukladno Uredbi (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja, a to su sredstva kojima je registracijom u Republici Hrvatskoj uporaba dozvoljena samo profesionalnim korisnicima i određenoj kategoriji profesionalnih korisnika (za profesionalnu primjenu).

Propisane odredbe se, dakle, ne odnose na sredstva za zaštitu bilja registrirana za neprofesionalne korisnike (korisnici amateri), pesticide koji su biocidni pripravci kako je definirano u Uredbi (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda, ostale tvari koje se također koriste u borbi protiv štetočinja (npr. ljepila, lovke i sl.) a ne smatraju se sredstvima za zaštitu bilja, i druga slična sredstva.

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja, odobrena za pomet i primjenu u Republici Hrvatskoj mogu se pronaći u tražilici registriranih sredstava za zaštitu bilja http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Namjena sredstva vidljiva je na etiketi samog sredstva za zaštitu bilja, a za sredstva registrirana po starim propisima namjena sredstva može se naći u tražilici. Podaci u tražilici se svakodnevno ažuriraju pa Vas upućujemo da je redovito provjeravate.

Trenutno je u Republici Hrvatskoj registrirano 26 sredstva za zaštitu bilja za amatere. Popis tih sredstava se može pronaći na ovom Portalu, izborniku Naputci / Održiva uporaba pesticida / Popis registriranih sredstava za zaštitu bilja odobrenih za neprofesionalnu (amatersku) uporabu.

Ta sredstava za zaštitu bilja su dostupna svim kategorijama korisnika, bez obzira imaju li ili ne potvrdu o položenom ispitu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, odnosno važeću identifikacijsku iskaznicu. Međutim napominjemo da se kod sredstava koja su odobrena i za profesionalnu i za amatersku uporabu, osobama bez važeće iskaznice smiju prodavati samo pakiranja određena za neprofesionalne korisnike (amatere).

Također Vas obavještavamo da je sredstvu za zaštitu bilja pod nazivom Modra galica ukinuta registracija s 1.1.2016. godine budući je u postupku ponovne ocjene tog sredstva utvrđeno da tvar bakar (II) sulfat – pentahidrat, koju sredstvo sadrži, nije aktivna tvar koja je na razini Europske unije odobrena ili u postupku odobravanja za uporabu u sredstvima za zaštitu bilja. Sukladno tome se sredstvo za zaštitu bilja pod nazivom Modra galica, čije se zalihe smiju prodavati, distribuirati i primjenjivati do 1.7.2016. godine, također smije prodavati svim grupama korisnika pesticida, bez obzira imaju li ili ne potvrdu o položenom ispitu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, odnosno važeću identifikacijsku iskaznicu.

Naglašavamo da kupac pri kupnji sredstava koja su registrirana i odobrena za amatersko korištenje, te sredstva koja nisu sredstva za zaštitu bilja kao npr. biocidi nije obvezan predočiti potvrdu o položenom ispitu odnosno važeću identifikacijsku iskaznicu, a prodavači ga nisu ovlašteni to niti zatražiti. Sukladno tome Vas molimo da se toga u prodaji i pridržavate.

Također je uputno da na svakom prodajnom mjestu postoji mogućnost pristupa tražilici registriranih sredstava za zaštitu bilja, što je i obveza prema članku 27. stavku 6. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.