Pravovremeno izdavanje potvrda o položenom ispitu - uputa i obavijest ovlaštenim institucijama

Prema odredbama članka 13. stavka 1. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012), obveznici izobrazbe nakon položenog ispita trebaju dobiti potvrdu o položenom ispitu kojom potvrđuju zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. Pravilnika, a potvrdu izdaje ovlaštena institucija kod koje je obveznik izobrazbe položio ispit, što je određeno stavkom 2. istog članka Pravilnika. Potvrda se izdaje u tri istovjetna primjerka, pri čemu se jedan primjerak daje obvezniku izobrazbe, drugi primjerak dostavlja se instituciji ovlaštenoj za izdavanje iskaznice, a treći primjerak ostaje u pismohrani institucije kod koje je obveznik polagao ispit, sukladno stavku 3. istog članka Pravilnika.

Prema informacijama koje svakodnevno dobivamo od polaznika izobrazbe/ispita, mnogi polaznici još uvijek nisu dobili svoje potvrde o položenom ispitu, iako su ispit položili čak i prije više mjeseci. Zbog te činjenice obveznici izobrazbe ne mogu ostvarivati svoja prava (kupovati i primjenjivati pesticide, vršiti prodaju i davanje savjeta o pravilnoj primjeni pesticida i dr.), što bi trebali moći sukladno članku 7. stavku 4. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014), dok im se ne izdaju iskaznice.

Ističemo da su obveznici izobrazbe predmet inspekcijskog nadzora, glede predmetnog, sukladno članku 30. stavku 1. točki 1. i 7. Zakona. Time će, u slučaju obavljanja određenih poslova bez da imaju položen ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, u ovom slučaju ne svojom krivicom, biti predmet s time povezanih inspekcijskih mjera sukladno stavku 2. istog članka Zakona i novčanih kazni sukladno članku 33. Zakona. Obveznici izobrazbe potvrdom dokazuju da imaju položen ispit.

U vezi s navedenim, obavještavamo Vas da će nadležna uprava Ministarstva, kako bi spriječila ovakvo nepropisno postupanje ovlaštenih institucija, te također onemogućila naknadni unos dodatnih kandidata koji nisu polagali ispite u najavljenim terminima, onemogućiti daljnji unos kandidata u FIS aplikaciju Obveznici izobrazbe prema sljedećem:

  • u ponedjeljak 7. ožujka 2016. godine za sve izobrazbe/ispite održane zaključno s 31. prosincem 2015. godine,

  • u ponedjeljak 21. ožujka 2016. godine za sve izobrazbe/ispite održane od 1. siječnja 2016. do zaključno s 29. veljače 2016. godine.

Upućujemo Vas stoga da zaključno sa 7., odnosno 21. ožujkom 2016. godine dovršite unos svih polaznika izobrazbe/ispita u FIS aplikaciju Obveznici izobrazbe i izdate potvrde polaznicima koji su kod Vas položili ispit do gore navedenih datuma.

Isto tako Vas podsjećamo da su sve ovlaštene institucije, u skladu s člankom 30. stavkom 1. točkom 3. Zakona, također predmet inspekcijskih nadzora u dijelu ispunjavanja predmetnih obveza u provođenju izobrazbe. U vezi s tim Vas obavještavamo da će od ponedjeljka 7. ožujka 2016. godine poljoprivredna inspekcija početi s pojačanim nadzorima i poduzimati odgovarajuće mjere odnosno nalagati odgovarajuće kazne.