Pojašnjenje za korisnike pesticida koji se amaterski bave poljoprivrednom proizvodnjom

Poštovani poljoprivrednici,

Činjenica da se osoba bavi poljoprivrednom proizvodnjom iz hobija i u proizvodnji koristi pesticide ne znači da je neprofesionalni korisnik (korisnik amater) sredstava za zaštitu bilja. Prema propisima koji reguliraju primjenu sredstava za zaštitu bilja – Zakonu o održivoj uporabi pesticida (»Narodne novine«, broj 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (»Narodne novine«, broj 142/2012), neprofesionalni korisnik je osoba koja koristi pesticide namijenjene neprofesionalnim korisnicima (korisnici amateri). U skladu s tim, pojam »amaterski poljoprivredni proizvođač« i pojam »amaterski korisnik pesticida« jesu dva različita pojma.

U postupku registracije sredstava za zaštitu bilja, u rješenju o registraciji svakog sredstva mora biti navedeno za koju kategoriju korisnika je sredstvo namijenjeno i gdje se sredstvo može prodavati (mjesta prodaje). Sukladno tome sredstvo može biti namijenjeno: profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu, profesionalnim korisnicima i neprofesionalnim korisnicima (amaterima). Koja je namjena sredstva stoji na etiketi samog sredstva za zaštitu bilja.

Svrstavanje u kategorije korisnika sredstava za zaštitu bilja ovisi isključivo o sredstvu koje se koristi, a ne o veličini površine koja se obrađuje, količini proizvoda koja se proizvede, količini sredstava koja se potroši, bavi li se osoba proizvodnjom amaterski (iz hobija) ili profesionalno i slično. Osoba koja koristi pesticide je neprofesionalni korisnik (korisnik amater) samo ako koristiti sredstva namijenjena neprofesionalnom korisnicima.

Prema navedenom, i osoba koja se poljoprivrednom proizvodnjom bavi isključivo amaterski (iz hobija) može također biti profesionalni korisnik pesticida.

Sva registrirana sredstva za zaštitu bilja, pa tako i sredstva namijenjena neprofesionalnim korisnicima, odobrena za pomet i primjenu u Republici Hrvatskoj mogu se pronaći u tražilici sredstava za zaštitu bilja, koja je dostupna na ovom Portalu (link: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Ako se u tražilici, polju „Uporaba“ odabere „amaterska“, kao rezultat pretrage prikazat će se popis sredstava za zaštitu bilja koja su trenutno u Republici Hrvatskoj odobrena za amatersku uporabu i samo ta sredstva mogu se kupovati bez potvrde o položenom ispitu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida, odnosno bez važeće iskaznice.

Za kupovinu i primjenu svih ostalih sredstava (sredstava za profesionalne korisnike i sredstava za profesionalne korisnike namijenjena za profesionalnu primjenu) osoba treba pohađati izobrazbu i položiti ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. 

Izobrazba se pohađa i ispit polaže u nekoj od ovlaštenih institucija za provedbu izobrazbe, čiji popis možete pronaći na ovom portalu, izborniku Upisnici. Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, koji se treba koristiti za pripremu ispita, dostupan je također na ovom Portalu, izborniku Obavijesti.

Nakon pohađanja ove izobrazbe i polaganja ispita, osoba dobiva potvrdu o položenom ispitu (svjedodžbu) i iskaznicu kojima dokazuje da je prošla osposobljavanje odnosno da posjeduje odgovarajuće znanje da može obavljati poslove profesionalnog korisnika pesticida. Iskaznice su uvedene isključivo radi praktičnijeg korištenja.