Obavijest o ukidanju Nacionalnih zahtjeva za registraciju sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EZ) br. 1107/2009 i Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009, obavještava da su ukinuti Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Predmetni Nacionalni zahtjevi za registraciju sredstava za zaštitu bilja primjenjuju se samo na one zahtjeve u postupku rješavanja kao i zahtjeve koji su zaprimljeni zaključno s 31. prosinca 2015. godine. Za zahtjeve podnesene od 1. siječnja 2016. nacionalni zahtjevi se više neće primjenjivati.

Zahtjevi za dokumentacijom za registraciju sredstava za zaštitu bilja trebaju se u cijelosti temeljiti na podacima koji se službeno zahtijevaju u EU Uredbama i smjernicama za registraciju sredstava za zaštitu bilja.

Ukazujemo da i dalje postoji mogućnost eventualnih utvrđivanja nacionalnih zahtjeva, tamo gdje je to stvarno potrebno i utemeljeno na posljednjim znanstvenim spoznajama, u područjima u kojima u dovoljnoj mjeri nisu uređeni zahtjevi i/ili metodologija odgovarajućim uredbama i direktivama EU.