Izdavanje računa za kupljena sredstva za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja,

Vezano uz odredbu članka 27. stavka 7. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), po kojoj ste na svakom računu o prodaji sredstva za zaštitu bilja obvezni navesti broj iskaznice osobe koja je prodala sredstvo i broj iskaznice osobe koja je kupila sredstvo, obavještavamo vas da svaki distributer sam za sebe treba osigurati ispis brojeva iskaznica na računu.

Način ispisa brojeva iskaznica na računu nije zadan (propisan), tako da to možete riješiti kako vama najbolje programski odgovara.

Dok iskaznice ne budu tiskane, što se skoro očekuje, upućujemo vas da, uz provjeru osobne iskaznice kupca, obavezno provjeravate i na račune ispisujete serijski broj potvrde o položenom ispitu za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja. U slučaju kada je kupac ovlašteni predavač, uz provjeru osobne iskaznice kupca, obavezno trebate provjeriti i na račune ispisati klasu rješenja o ovlaštenju za obavljanje poslova predavača, koje je izdalo Ministarstvo poljopriovrede.

Ako vam drugačije ne odgovara, te podatke iznimno možete ispisati ručno na poleđini računa ili voditi evidenciju o prodaji u bilježnici, koju ćete moći predočiti inspektoru kada vas zatraži.