Prodaja (promet) sredstava za zaštitu bilja od 26. studenoga 2015. godine

Poštovani distributeri sredstava za zaštitu bilja,

S obzirom na brojne upite, obavještavamo vas da primjena odredbi Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida ("Narodne novine", broj 142/2012), koje se odnose na vašu obvezu da najkasnije do 26. studenoga 2015. godine ispunite uvjete glede zaposlenika, prostora i drugih uvjeta za prodaju (promet) sredstava za zaštitu bilja, nije odgođena.

S tim u vezi, upućujemo vas da počevši s današnjim datumom prodaju sredstava za zaštitu bilja u potpunosti obavljate na način kako je to određeno Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Od današnjeg datuma, sredstva namijenjena profesionalnim korisnicima (profesionalna sredstva) smijete prodavati osobama koje imaju položen ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja u 1. modulu - za profesionalne korisnike, u 2. modulu – za distributere, u 3. modulu – za savjetnike i ovlaštenim predavačima. Iznimka su sredstava namijenjena profesionalnim korisnicima za profesionalnu primjenu (profesionalna za profesionalnu primjenu), koja ćete smjeti prodavati samo osobama koje će položiti ispit u 1. modulu – za profesionalne korisnike, kategoriji profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu.

Neprofesionalna (amaterska) sredstva možete i nadalje prodavati osobama koje nisu položile ispit za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu sredstava za zaštitu bilja.