Primjena sredstava za zaštitu bilja iz zraka

Primjena sredstava za zaštitu bilja iz zraka nije dopuštena sukladno članku 16. Zakona o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, br. 14/2014) i članku 48. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, br. 142/2012).

Međutim, primjena sredstava za zaštitu bilja iz zraka može se odobriti od strane Ministarstva poljoprivrede samo u posebnim slučajevima te ako su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja.

Ministarstvo poljoprivrede vodi evidenciju o zahtjevima i odobrenjima za primjenu sredstava za zaštitu bilja iz zraka te javnosti objavljuje mjerodavne informacije, temeljem članka 48. stavka 8. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Evidencija - primjena sredstava za zaštitu bilja iz zraka dostupna je kod Upisnika na Fitosanitarnom portalu.