Objava letka o nezakonitim pesticidima

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA je u sklopu projekta „Sprječavanje nezakonitih pesticida“ pripremila za tisak letak kojim želi upozoriti sve korisnike sredstava za zaštitu bilja na trgovinu nezakonitim i krivotvorenim sredstvima.

Kako navedeni letak može poslužiti kao dodatna literatura za provedbu izobrazbe, Ministarstvo poljoprivrede preporuča svim ovlaštenim institucijama, predavačima i obveznicima izobrazbe da ga koriste u svrhu bolje organizacije i pripreme izobrazbe kao i pripreme za polaganje ispita za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Letak možete pronaći na ovom Portalu, u izborniku Dokumenti - obrasci:

http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/