Objava brošure i letka o sigurnom radu sa sredstvima za zaštitu bilja

Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH – CROCPA je u sklopu projekta „Sigurna primjena SZB“ tiskala informativnu brošuru i letak kojim želi upoznati sve korisnike sredstava za zaštitu bilja s promjenama u označavanju sredstava za zaštitu bilja.

U materijalima su sažete bitne informacije o promjenama u označavanju sredstava za zaštitu bilja uključujući nove CLP oznake kao i uputstva za siguran rad sa sredstvima za zaštitu bilja.

Obzirom da je u tijeku izobrazba za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja, a priloženi materijali mogu poslužiti kao dodatna literatura za provedbu izobrazbe, Ministarstvo poljoprivrede preporuča svim ovlaštenim institucijama, predavačima i obveznicima izobrazbe da koriste navedene materijala u svrhu bolje organizacije i pripreme izobrazbe kao i pripreme za polaganje ispita za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Brošuru i letak možete pronaći na ovom Portalu, u izborniku Dokumenti - obrasci:

http://fisportal.mps.hr/hr/sve/dokumenti-obrasci/ .