PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Objavljuje se recenzirana i lektorirana verzija Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja.

Sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine, broj 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine, broj 142/2012) profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju položiti osnovni modul izobrazbe do 26. studenoga 2015., a što je u skladu s rokom za države članice Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu i položen ispit za sigurno rukovanje i primjenu pesticida. Korisnici sredstava za zaštitu bilja koji koriste sredstva za zaštitu bilja koja su namijenjena neprofesionalnim korisnicima nisu obveznici izobrazbe i ne trebaju polagati ispit.

Na jednom mjestu objedinjeno je nastavno gradivo predviđeno za izobrazbu u skladu s Prilogom I. Direktive 2009/128/EZ. Svrha je izobrazbe upozoriti profesionalne korisnike s mogućim opasnostima za zdravlje ljudi, životinja i za okoliš te upoznati s mjerama za smanjenje rizika od uporabe sredstava za zaštitu bilja.

Priručnik je namijenjen svim korisnicima sredstava za zaštitu bilja, distributerima sredstava za zaštitu bilja, savjetnicima u prodaji sredstava za zaštitu bilja i savjetnicima u proizvodnji hrane. Priručnik je u najvećoj mjeri namijenjen ovlaštenim institucijama za provedbu izobrazbe i ovlaštenim predavačima s ciljem postizanja harmoniziranog sustava izobrazbe kako bi se izbjeglo da ovlaštene institucije i predavači različito tumače područja koja trebaju biti obuhvaćena izobrazbom.

Stoga se od ovlaštenih institucija očekuje da svoje publikacije i nastavne materijale prilagode ciljanoj skupini, a od ovlaštenih predavača da odrede važnost pojedinih tematskih cjelina i prilagode svoje prezentacije i predavanja ciljanoj skupini obveznika izobrazbe.“

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja je dostupan na ovom Portalu, izborniku Dokumenti - obrasci / Održiva uporaba pesticida.

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja