Popis ovlaštenih predavača i institucija

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje novi popis ovlaštenih predavača po pojedinim modulima, kategorijama i podkategorijama te područjima izobrazbe sukladno izdanim rješenjima o ovlaštenju predavača, kao i popis ovlaštenih insitutcija temeljem Pravilnika o uspostavi akcijskog plana okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine broj 142/12).

Popis sadrži podatke o ovlaštenim predavačima i institucijama koje su upisane u Fitosanitarni informacijski sustav zaključno s 11. listopadom 2016. godine.

Molimo ovlaštene predavače da eventualne greške u svojim podacima prijave na e-mail adresu marina.bralo@mps.hr.

Zaprimanje i rješavanje zahtjeva za ovlaštenjem predavača je i dalje u tijeku, kao i zaprimanje zahtjeva za ovlaštenjem institucija, te se podnositelji zahtjeva mole za strpljenje u rješavanju njihovih zahtjeva. Za predaju zahtjeva za ovlaštenje predavača kao i ovlaštenje institucija nema roka, dakle prijave se mogu podnositi kontinuirano.

Evidencija i popisi su objavljeni na ovom Portalu izborniku Upisnici / Sredstva za zaštitu bilja / Održiva uporaba pesticida.