Obavijest vlasnicima registracija SZB - Uredba Komisije (EU) 2021/383 // Notice to holders of authorizations of PPP - Commission Regulation (EU) 2021/383

Provjera i usklađivanje sastava sredstava za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj s Uredbom Komisije (EU) 2021/383 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u kojem su navedeni koformulanti koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za zaštitu bilja

Vezano na Uredbu Komisije (EU) 2021/383 od 3. ožujka 2021. o izmjeni Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća u kojem su navedeni koformulanti koji nisu prihvatljivi za uključivanje u sredstva za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 2021/383), podsjećamo vas na potrebu provjere sadrže li registrirana sredstva za zaštitu bilja u Republici Hrvatskoj neprihvatljive koformulante navedene u spomenutom Prilogu III.

Člankom 2. Uredbe Komisije (EU) 2021/383 propisano je da se registracije sredstava za zaštitu bilja koja sadržavaju koformulante navedene u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju izmijeniti ili povući u što kraćem roku, ali najkasnije do 24. ožujka 2023.

Člankom 4. Uredbe Komisije (EU) 2021/383 predviđeno je da razdoblje odgode, u skladu s člankom 46. Uredbe (EZ) br. 1107/2009, može biti najviše tri mjeseca u pogledu prodaje i distribucije zaliha, a najviše dodatnih devet mjeseci u pogledu zbrinjavanja, skladištenja i upotrebe zaliha nakon datuma izmjene ili povlačenja rješenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja.

S obzirom da je već prošlo godinu dana od dana stupanja na snagu Uredbe Komisije (EU) 2021/383, vjerujemo da je većina vlasnika registracija pregledala sastave svojih sredstva i da su detektirali nalaze li se ili ne neprihvatljivi koformulanti u njima.

Vlasnici registracija sredstava za zaštitu bilja koji su utvrdili da u sastavu sredstva postoji neprihvatljivi koformulant naveden u Prilogu III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009 moraju podnijeti zahtjev za izmjenu registracije radi povlačenja neprihvatiljivog koformulanta iz sastava sredstva ili zamjene neprihvatljivog koformulanta s novim prihvatljivim koformulantom.

Zahtjeve za povlačenje ili zamjenu neprihvatljivih koformulanta potrebno je dostaviti do 1. lipnja 2022. Svaki podneseni zahtjev procijenit će stručnjaci za ocjenu dokumentacije i procjenu rizika. S obzirom na rezultate ocjene rješenja o registraciji će se mijenjati ili povlačiti.

Ako se u sastavu sredstva za zaštitu bilja nalazi koformulant u čijem sastavu može biti prisutan neprihvatljivi koformulant kao slučajna nečistoća, potrebno je dostaviti dopis kojim se obavještava nadležno tijelo da je moguća prisutnost u sastavu sredstva određenog neprihvatljivog koformulanta (navesti najmanje naziv i CAS broj) kao prihvatljive slučajne nečistoće u dopuštenim koncentracijama. Navedeni dopis potrebno je dostaviti do 1. lipnja 2022. i smatrat će se dijelom dokumentacije o sastavu sredstva.

Sredstva za zaštitu bilja za koja vlasnici registracija nisu podnijeli zahtjev za izmjenu registracije ili obavijest o prihvatljivim slučajnim nečistoćama smatrat će se da ta sredstva u svom sastavu ne sadrže neprihvatljive koformulante te zbog toga vlasnici registracija nisu podnijeli zahtjev za izmjenu registracije. Ako se za ta sredstva nakon 24. ožujka 2023. utvrdi, bilo putem laboratorijskih analiza u postregistracijskoj kontroli ili na drugi način, da sredstvo sadrži deklarirani neprihvatljivi koformulant ili neprihvatljivi koformulant kao slučajnu nečistoću u koncentraciji većoj od dozvoljene rješenje o registraciji će se automatski ukinuti.

S obzirom da se Uredba Komisije (EU) 2021/383 odnosi i na pomoćna sredstva koja se miješaju sa sredstvima za zaštitu bilja, ukazujemo vlasnicima registracija sredstava za zaštitu bilja koji su stavili na tržište u Republici Hrvatskoj i pomoćna sredstva na osnovi propisa o kemikalijama, da je potrebno osigurati da ona ne sadrže neprihvatljive koformulante iz Priloga III. Uredbe (EZ) br. 1107/2009.