OBJAVA ISHODA UČENJA ZA OBVEZNIKE IZOBRAZBE O SIGURNOM RUKOVANJU I PRAVILNOJ PRIMJENI PESTICIDA

U Ministarstvu poljoprivrede je u tijeku ovlašćivanje institucija za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (Narodne novine br.14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12).

Ovlaštene institucije trebaju osigurati primjerenu izobrazbu koja se sastoji od osnovne i dopunske izobrazbe kako bi obveznici izobrazbe stekli zadovoljavajuće znanje o predmetima navedenim u Prilogu I. Pravilnika.

Zbog toga, zainteresirane institucije da bi dobile rješenje o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe, obavezne su uz zahtjev priložiti i program izobrazbe koji obuhvaća sva područja izobrazbe koja su navedena u Prilogu I. Pravilnika.

Radi pomoći zainteresiranim institucijama oko sastavljanja sadržaja programa i obveznicima izobrazbe radi boljeg razumijevanja očekivanih ishoda učenja za svaki modul, Ministarstvo poljoprivrede objavljuje ishode učenja za obveznike izobrazbe po modulima koje je pripremila prof.dr.sc. Renata Bažok, Agronomski fakultet, Zavod za poljoprivrednu zoologiju, sukladno radnoj verziji priručnika za izobrazbu.

ISHODI UČENJA ZA OBVEZNIKE IZOBRAZBE PO MODULIMA:

Ishodi učenja - za metodske jedinice

Ishodi učenja - za programe naobrazbe