Najava pregleda uređaja za primjenu pesticida AGRO LAB

Poštovani,

obaviještavamo Vas  da će djelatnici ispitne stanice Agro-Lab d.o.o. od 05. do 08.travnja provoditi ispitivanje strojeva za zaštitu bilja na području Bjelovarsko bilogorske županije u općinama/gradovima: Bjelovar, Čazma, Štefanje, Grubišno Polje i Veliki Grđevac.

Ispitivanje će se provoditi od 9h na lokacijama o kojima će zainteresirani korisnici biti obaviješteni unaprijed putem telefona ili pošte.

Sve informacije vezane uz preglede zainteresirani mogu dobiti putem

e-maila: agro.laboratorij@gmail.com,

ili brojeva telefona: 095/380 4547 i 099/261 2261.

Srdačan pozdrav,

Odjel za održivu uporabu pesticida.