Najava pregleda uređaja za primjenu pesticida AGRO ATEST

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da će djelatnici ispitne stanice AGRO ATEST obavljati preglede uređaja za primjenu pesticida za mjesta:

Ribarići 23.3.2022. - parking ispred društvenog doma 9.00-15.00h,

Oštarije 24.3.2022. - Ispred DVD-a Oštarije 9.00-14.00h,

Modruš 24.3.2022. Parking ispred caffe bar "ND" 15.00 - 17.00h,

Žakanje 25.3.2022. - Pokraj zgrade općine 9.00-13.00h,

Kamanje 25.3.2022. - Parking pokraj crkve 14.00-15.00h,

Vivodina 25.3.2022. - Vinski podrum 16.00-17.00h,

Ozalj 26.3.2022. - Parking pokraj Konzuma 9.00-13.00h,

Rečica 26.3.2022. - Dvorište DVD-a Rečica Matica 12.30 - 14.30h.

Za sva dodatna pitanja korisnici se mogu informirati na internet stranici ispitne stanice.

Srdačan pozdrav,

Odje za održivu uporabu pesticida