Poziv zainteresiranima za dobivanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje obrazac zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (Narodne novine br. 142/12). Zainteresirane institucije za dobivanje navedenog ovlaštenja, dužne su dostaviti pravilno popunjen obrazac zahtjeva koji objavljujemo na internetskim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr (poljoprivreda - biljno zdravstvo - održiva uporaba pesticida te pod obrasci – održiva uporaba pesticida), kao i dokumentaciju (popis dokumentacije je na 3. strani obrasca) iz koje je razvidno da institucije ispunjavaju uvjete propisane člankom 9. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Uz zahtjev se prilažu biljezi u iznosu od 70,00 kn, osim ustanova koje su oslobođene plaćanja pristojbi za izdavanje rješenja o ovlaštenju ispitne stanice sukladno čl. 6., st. 2. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine", broj 8/1996, 77/1996, 95/1997, 131/1997, 68/1998, 66/1999, 145/1999, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010, 126/2011, 112/2012, 19/2013, 80/2013, 40/2014, 69/2014, 87/2014 i 94/2014).

Zahtjev za izdavanje rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe

Izjava o posjedovanju internetske stranice i o obavješćivanju zainteresirane strane o svakoj organizaciji izobrazbe